Hur man återhämtar sig efter en relation med en narcissist

Att leva med en narcissist kan till en början vara både spännande och underbart. Den person du träffat är i början av er relation antagligen både charmig och spännande och visar dig stor kärlek och uppmärksamhet. Tyvärr brukar detta beteende ganska snabbt förändras hos en narcissist. Denna person anser sig ju själv stå över alla andra, och det är hans eller hennes åsikter och tankar som är de rätta.

Tidigare förknippades narcissism helt och hållet med män, men man har nu lärt sig att det också förekommer hos kvinnor, men med ett lite annorlunda beteendemönster.

Narcissisten har en förmåga att trycka ned andra personer, och om du har haft ett förhållande med en sådan person har ditt självförtroende antagligen fått sig en ordentlig knäck. För att återhämta dig efter en sådan relation gäller det därför i första hand att försöka åter bygga upp ditt självförtroende och din självkänsla. Du måste förstå att du inte alls är så dålig som din partner har övertygat dig om.
I vissa fall kan också en narcissistisk person bruka våld, för att hävda sin egen person och få som han vill.

Har du i din relation fått erfara våld blir återhämtningen förstås ännu svårare. Då kan det hända att du behöver professionell hjälp för att läka de psykiska skador du kan ha fått. Försök att träffa vänner, som verkligen är vänner och kan stödja dig. Det kan också vara läkande att påbörja något nytt i ditt liv. Kanske en kurs eller annat, som dels kan få dig att tänka på annat, men som också kan ge en ökad självkänsla som du så väl behöver.

Om du känner att du inte själv kan hantera situationen och att du mår riktigt dåligt bör du kontakta sjukvården eller en psykolog för att få hjälp.