Hur du undviker de flesta gräl med din partner

I de allra flesta förhållanden grälar man då och då. Om inte grälen urartar kan de faktiskt vara till nytta i förhållandet ibland. Det kan vara bra att rensa luften och få ge uttryck för sin mening. Om ni däremot grälar ofta, eller om grälen tenderar att bli allvarliga måste ni kanske fundera på varför det blir på detta sätt. Har ni verkligen så skilda meningar om allting, eller är det så att en av er, eller båda har ett extra starkt behov av att hävda sig och dominera. Ofta är det kanske mellan två starka viljor de flesta gräl uppstår. Ingen vill ge ner eller erkänna att han eller hon har fel.

Det finns förstås olika sätt att undvika att gräla med din partner, men vilken metod du ska välja beror på vilken typ av gräl det är, och varför ni grälar. Det första du ska tänka på, och som gäller oavsett hur era gräl uppkommer, är att du ska lära dig att lyssna till din partner. Ska man kunna leva tillsammans, förhoppningsvis ett helt liv, måste man ta hänsyn till varandra och lära sig förstå varandra.

Ibland kanske din partner har svårt att uttrycka vad han eller hon vill och egentligen menar. Du måste försöka förstå om det är det sagda ordet som är den egentliga meningen, eller om det kanske ligger någonting mer bakom orden. Kvinnor och män har oftast olika sätt att uttrycka sig och visa känslor, och det kan ofta leda till gräl och missförstånd. Försök att lära dig hur din partner tänker så kan många gräl undvikas.

Utöver att lyssna på varandra och tänka på att båda två måste få ta plats i ett förhållande, är det bra om ni kan bestämma er för att ni istället för att brista ut i gräl kan sätta er ner och diskutera när det dyker upp något ni är oense om.