Freonläckor i min fönster-ac

När det på sommaren är varmt ute blir det också mycket varmt i lägenheten, och då är en air condition-anläggning nog en önskedröm för många. Idag finns det flera olika möjligheter, även om man inte bor i eget hus och kan installera vilka apparater som helst.

Det finns ac-anläggningar där den varma luften leds ut genom fönstret, och det är nog den enklaste varianten om man vill ha air condition i sin lägenhet. Men det finns förstås en del farhågor också om man ska installera en sån anläggning. Åtminstone om man sätter in en ac av lite äldre modell kan den innehålla freon. Denna gas användes tidigare i både klimatanläggningar och kylskåp. Eftersom freon är en mycket miljöskadlig gas har man numera ersatt den i modernare produkter, men det finns fortfarande en hel del freon kvar ute i handeln.

Vad gör jag om jag får freonläckage i min fönster-ac? Är det farligt att andas in gasen, och hur kan jag stoppa läckaget? Ja, de enda rätta svaren på dessa frågor måste vara att man ringer efter någon professionell person som verkligen kan det här med freon. Denna gas är inget man ska leka med.
Om min fönster-ac läcker freon kan jag kanske tillfälligt täppa till läckan med silvertejp om jag ser var det läcker, och naturligtvis stänga av apparaten. Sedan måste jag ringa till någon som kan reparera den. Men, det behöver inte vara ett freonläckage även om man märker att nivån av kylgas minskar. Alla ac-anläggningar förlorar en viss procent av sin kylgas under användandet, så det kan också vara helt naturligt om nivån minskar. Detta är naturligtvis inte lätt att veta om man inte är insatt i hur en sådan anläggning fungerar, så det bästa måste vid varje tillfälle det blir problem vara att ringa till någon som kan kolla apparaten.