Framgångsrika kommunikationslekar för ledare

Många organisationer och företag ser gärna att deras deras chefer och arbetsledare har en hög kommunikationsförmåga. Denna typ av kompetens är viktigt eftersom ledningen måste kunna lyssna in sina anställdas behov och tankar för att kunna ge tydliga anvisningar och instruktioner och inte minst för att förmedla organisationens målsättning och strategier. Ett bra sätt att träna upp och utveckla denna kompetens är att använda sig av kommunikationslekar.

Byggspelet

Detta spel utvecklar ledarens förmåga att uttrycka sig klart och tydligt. Spelet fungerar bäst med små grupper men minst tre personer och upp till sex stycken. Det kräver två identiska uppsättningar byggklossar av lego eller trä eller liknande. Det finns fyra roller: Regissör, Observatör, Löpare och Byggare. En person är Regissör, en annan är Observatör, en ska vara löpare och sist har vi en Byggare. Alla andra är observatör men om gruppen endast består av tre personer så får alla dela rollen som observatören.
Sätt Regissören och Byggaren på motsatta sidor av bordet eller rummet med ryggen mot varandra. Var och en med sin egen uppsättning av byggmaterial. En person av observatörerna eller Regissören själv (om bara 3 deltagare) bygger något med sina block. Direktören skall sedan ge instruktioner till löparen som måste vidarebefordra dessa instruktioner till byggaren i ett försök att få byggaren skapa en exakt kopia av Regissörens byggnad. Ni kan sätta en tidsgräns på tio minuter för denna lek. Sedan jämförs byggnaderna och man ser hur pass lika de blev. Ta in synpunkter och tankegångar från alla parter. Köra sedan övningen en gång till med en ny byggmodell och gärna med nya personer i de olika rollerna och se om resultatet förbättrades efter första omgångens synpunkter och förbättringsförslag från de olika rollerna.

Ringen

I vårt samhälle finns det en ständig överföring av information från en person till en annan. Du måste vara försiktig när du vidarebefordrar informationen om du vill att den ska hålla sig intakt. Ett bra exempel dyker upp i reglerna för ett spel. Om du undersöker reglerna till olika spel i olika delar av landet så kommer du att upptäcka att många av spelen har lite olika regler och lokala varianter. Det uppstår med tiden små variationer precis som hos ett språk där man lägger till, förändrar och tar bort fragment allt eftersom.
I denna lek får någon ett antal fraser eller punkter som ska föras vidare och gruppen får se hur lätt det kan vara att göra misstag i att överföra dem. Detta kan vara ett lärorikt och roligt sätt att studera vad som kan hända när information inte överförs helt korrekt. Man skickar reglerna åt olika håll muntligen och får då insikt i hur svårt det ibland kan vara att tolka vad någon annan säger. Den här leken blir roligare desto fler som deltar. Man kan gärna bilda en cirkel av stolar och sedan skicka runt informationen. När informationen når den ursprungliga personen som viskade den vidare till de övriga jämför man de olika versionerna som kommer tillbaka med vad som fanns nedskrivet på papperet.