Den vetenskapliga attraktionen mellan män och kvinnor

I djurvärlden ägnar både hanar och honor mycket tid och energi åt sex och det handlar inte enbart om att få ungar, utan ofta om ren lust och njutning. Ett beteende som många tidigare trott varit förbehållet människan. Exempelvis idkar vi, till skillnad från många andra djur, sexuellt umgänge under hela menstruationscykeln, fastän det inte är förenligt med fortplantning. Men det är de preferenser som förs vidare från generation till generation som används för att förklara de partnerval som görs – både hos människor och hos djur.

Hos människor har vissa egenskaper alltid uppfattats som lockande. Ibland kan dessa förklaras i strikt biologiska termer. Män som exempelvis föredrog äldre kvinnor som passerat sin fertila tid, fick ingen avkomma som kunde bära en sådan preferens vidare. Det kan vara en förklaring till att ungdom uppskattas hos kvinnor i de flesta kulturer. Både kvinnor och män väljer partner på grundval av olika synliga kriterier, och kring dessa frågor har det gjorts en mängd mer eller mindre seriös psykologisk forskning.

Symmetri är snyggt:

En grundläggande del i utseendet är symmetri, dvs att de båda kroppshalvorna matchar varandra så bra som möjligt. Det är ett mått på attraktivitet som är lätt att mäta och som forskare också sett att andra djur verkar gå efter

Den biologiska förklaringen är att bristande symmetri avspeglar att individen varit utsatt för miljömässig eller utvecklingsmässig stress. En symmetrisk individ signalerar i stället att hon klarat av sådan stress utan att det skett någon synlig påverkan. Något som i sin tur skulle kunna antyda bra kvalitet på generna. Hos djur sker naturligtvis inga partnerval medvetet för att sortera fram bra gener. Men om det är dessa individers avkomma som överlever finns preferensen för symmetri kvar hos individer i kommande generationer.

Maskulin man duger inte alltid:

Män har generellt visat sig betygsätta sitt utseende högre än kvinnor. Det tror forskare beror på att det inte kostar en man så mycket att sprida sin vildhavre. Enligt klassisk teori skulle det tvärtom ha varit en evolutionär fördel att försöka komma till så ofta som möjligt. Kvinnor däremot investerar mycket mer i sin avkomma, något som gör det viktigt att vara noggrannare vid val av partner. Men vad kvinnor tycker är attraktivt varierar.