Kreationism vs evolutionism

En fråga som ständigt är aktuell är hur vår värld egentligen kommit till. Det är väl inte så konstigt att vi funderar på detta. Hur startade allt egentligen? Vi har ju då i huvudsak två olika teorier att ta ställning till. Det är dels kreationismen, den väg som de troende kristna naturligtvis förespråkar. Den har vi väl alla fått ta del av genom berättelsen om hur Gud skapade världen, och sedan skapade Adam och Eva som skulle föra människosläktet vidare. Detta är väl också den teori som man genom historien länge ansett vara den enda och riktiga. Sedan har dock den vetenskapliga sidan kommit med sin teori, den så kallade evolutionismen, och idag är det nog denna teori som de flesta förlitar sig på, åtminstone de flesta av de som inte helt litar på Bibelns utsagor.

Det man kan märka nu är att den ”gamla” kreationsteorin verkar komma tillbaka och vinna mark. Detta kan vara avhängigt av att mycket av den moderna vetenskapen verkar ha till huvudsyfte att försöka kasta omkull gamla vetenskapliga teser. Om man också förändrar en del och försöker göra denna skapelseberättelse mer vetenskaplig och inte enbart religiös kan det kanske vara lättare att få anhängare. I dagens moderna samhälle behöver vi tro att allt är vetenskapligt underbyggt för att vi ska sätta tilltro till teorierna. Om vi inte är religiöst troende vill säga.

Att den som är religiös och har Bibeln som sitt rättesnöre inte vill tro att det allra första som står i Bibeln är osant, helt och fullt tror på skapelseberättelsen är ganska naturligt. Skulle man erkänna det första som står i den heliga skrift som lögn, då skulle det bli svårt att hävda att resten är sanning.
För resterande del av befolkningen är nog däremot evolutionen det naturliga, där utvecklingen hela tiden förändrar livet.

Beträffande artikel

Kategorier: populär
Senast uppdaterad: March 17, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments