Homosexualitet; en synd?

Idag har vi kommit så långt i utvecklingen att vi ser på homosexualitet som något ganska naturligt. Det finns dock fortfarande motstånd, både i vårt land, men kanske ännu större i många andra länder.
Ett särskilt stort motstånd mot homosexualitet finner vi i religiösa kretsar. Många menar att det är en synd och att det i Bibeln uttryckligen står att Gud tänkt sig kärleken mellan man och kvinna. Ordagrant står det faktiskt också så, men man kanske måste fråga sig om man inte bör tolka dessa texter istället för att strikt följa det som står. Eftersom Bibeln är en av de äldsta skrifter vi kan hitta måste vi kanske läsa den på ett lite annorlunda sätt idag. Det har gått flera tusen år sedan dessa texter skrevs, och vi lever i dag i en helt annan värld. Om vi tolkar allt som står i Bibeln helt ordagrant är det nog inte mycket av det vi ser som självklart idag som egentligen skulle vara tillåtet.

Den fråga vi kanske ska ställa oss är om allt som inte når upp till den fullkomliga bild som ges i Bibeln för den skull är synd? Gud skapade man och kvinna för att älska varandra och föra släktet vidare, ja, men det finns också mycket annat skrivet som vi idag fått revidera så att det ska passa bättre in i våra dagars liv.

Om vi ska betrakta homosexualitet som en synd är väl kanske också en tolkningsfråga, som det mesta när det gäller religiösa texter. Många väljer att inte se det som en synd, och det är väl detta som gjort att det rent allmänt finns en öppnare och mer positiv syn på homosexuella idag, än det gjorde för bara något årtionde sedan. Det finns dock fortfarande många som läser sin Bibel helt bokstavstroget och ser det som en synd.

Beträffande artikel

Kategorier: populär
Senast uppdaterad: March 17, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments