Bevisa att Gud inte finns

Religion, som egentligen borde vara en enbart positiv fråga, är tyvärr en sak som är en ständig källa till konflikter. Är det inte bråk mellan olika religioner så är det konflikter mellan troende, tvivlare och de som totalt tar avstånd från religionen.

När det handlar om kristendomen, finns det ju flera olika riktningar, som katolicismen och protestantismen, som i sig skapar konflikter. Sen har vi motsättningarna mellan de troende kristna och de som tvivlar. Än större konflikter blir det naturligtvis mellan de troende och de som är tvärsäkra på att Gud inte finns, ateisterna. Oftast hör vi från detta håll uppmaningen att den kristna världen ska lägga fram bevis för att Gud verkligen finns, men vi kan lika gärna vända på steken och uppmana dessa ateister att bevisa att Gud inte finns. Uppgiften är lika omöjlig för båda. Du kan inte bevisa att Gud finns, men det finns heller ingen som kan lägga fram klara och otvetydiga bevis för att det inte finns någon Gud. Denna fråga är förstås en fråga om tro och tolkningar. Den troende väljer att tro på det som sägs i Bibelns texter, medan ateisten har valt att helt förkasta dessa texter. Vem som har rätt kan nog ingen vetenskap i världen avgöra.

Det mest besvärliga i detta förhållande är att båda sidor är lika tvärsäkra och att det inte finns utrymme för hänsyn till andras åsikter och tankar. Om vi istället kunde inse att det vi tror på inte kan bevisas och därför kan det hända att motsatta sidan inte heller har fel, skulle vi kunna undvika många konflikter. Med respekt och förståelse för varandra skulle vi kunna få en mycket bättre värld att leva i, oavsett om vi är bokstavstrogna kristna eller ateister. Det måste finnas en plats för alla.

Beträffande artikel

Kategorier: populär
Senast uppdaterad: March 17, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments