Ateisternas barnsliga argument emot Gud

Det pågår ständiga debatter mellan ateister och troende. Med så totalt motsatta åsikter är det kanske ganska naturligt att det blir diskussioner. Detta är ju också ett svårt ämne då det inte riktigt går att bevisa någon av teserna, och därför kan de argument som framhålls tyckas oseriösa. De kristna tycker ofta att ateisternas argument mot Gud är ganska barnsliga. Det ligger kanske också i sakens natur. Kan man inte bevisa att man har rätt blir ofta argumenten ganska svaga och i vissa fall barnsliga.

Det bör kanske nämnas i sammanhanget att ateisterna nog för det mesta ser de kristnas argument på samma sätt. Något som lärts in under många år, men som saknar vetenskaplig substans och bevisning, om man ska övertyga någon som inte ser Bibeln som det enda rätta.

Många av de argument som teisterna anser vara ateisternas barnsliga argument mot Gud, kan vi idag hitta på nätet och lite varstans. I en del forum radas det upp argument som sedan ”motbevisas” av teister. Man sätter upp ateisternas argument ett efter ett, och plockar sedan fram Bibelcitat som ska visa på motsatsen. Andra troende håller förstås fullständigt med om argumentens barnsliga innehåll och ohållbarhet, medan andra ateister tycker att motargumenten är barnsliga eller ohållbara.

En troende kristen anser naturligtvis att Bibelns ord i sig är bevis nog, men det är bara i den egna kretsen detta bevis räcker till. Vore det bevis nog även för andra skulle ju alla antagligen vara kristna.

För den som är ateist har inte Bibelns texter någon substans alls. Istället är det fråga om tolkning och tro, och där finns inte några konkreta bevis som är starka nog att lägga fram. Därför kommer det förmodligen även i framtiden att komma argument från ateisterna som de troende tycker är barnsliga.

Beträffande artikel

Kategorier: populär
Senast uppdaterad: April 1, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments