Är Jehovas Vittnen farliga?

Detta kan låta som en konstig fråga. Kan man säga att en tro är farlig, eller är det personerna i Jehovas vittnen som är farliga? Om man tänker efter lite är dock inte frågan helt irrelevant ändå.
Jehovas vittnen kan räknas som en sekt, och i de flesta sekter kan vi hitta faror. De har sitt ursprung i USA, där också huvudorganisationen finns idag.

Svaret beror förstås på vad vi lägger in i begreppet farliga. Det är naturligtvis inte så att det går omkring en massa människor, som i sig är farliga för allmänheten, bara därför att de tillhör Jehovas Vittnen. Däremot kan deras sekt vara farlig, åtminstone för vissa individer. Råkar man i klorna på en sådan sekt finns risk att man blir så hjärntvättad att man tappar greppet om sin egen vilja. Många, många som en gång ingått i Jehovas Vittnen av egen fri vilja eller på grund av att de blivit dittvingade av föräldrar eller andra, och som sedan tagit sig ur, vittnar om hur styrda de varit, och hur svårt det är att få leva sitt eget liv i en sådan ”gemenskap”.

Det finns självklart många som finner sitt liv, tröst och trygghet i Jehovas vittnen. Kanske just på grund av att de slipper bestämma över sitt eget liv, men det finns också väldigt många som mått riktigt dåligt där innan de hoppat av, och som har blivit bannlysta bland medlemmarna. Det finns dessutom många som fortfarande mår dåligt i sekten, men som inte vågar eller kan lämna. För dessa människor kan man nog säga att Jehovas Vittnen är farliga. Däremot behöver nog inte andra människor gå omkring och vara rädda för dem, för allmänt farliga är de inte. Om man ser till att lyssna kritiskt och värna sin egen vilja och sin egen beslutanderätt kan man gott ge sig i diskussion med dem.

Beträffande artikel

Kategorier: populär
Senast uppdaterad: April 1, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments