Är det tillåtet att mörda inom islam?

Detta är en fråga som många ställer idag. Islam är en religion som väcker många känslor, och det finns också en stor rädsla i den icke-muslimska världen. Kanske denna rädsla inte är så konstig eftersom det finns grupper inom islam som tycker sig ha rätt att använda sin religion för att straffa och till och med döda andra människor. Vi hör om att det utfärdas dödshot, och s.k fatwa mot, till exempel författare som är kritiska mot islam, och att detta skulle vara sanktionerat av religionen.
Men, islam är en religion som i själva verket är emot våld, förtryck och orättvisor. Om man frågar de som verkligen kan sin religion, som exempelvis en imam, får man höra att det enligt Koranen inte alls är tillåtet att mörda någon i religionens namn.

Kanske vi då också får se till kristendomen. De flesta anser nog att det inte är tillåtet att döda om vi ser till Bibeln och den kristna tron, men ändå kan vi hitta många olika händelser där människor dödat i Guds namn. Många krig har startat i Guds namn, och många konflikter har sin bakgrund i skilda uppfattningar om den kristna läran. Det är nog ändå inte någon som skulle säga att det är tillåtet att mörda inom kristendomen. Detsamma gäller för islam.

Det finns också där fanatiska strömningar som anser sig ha rätt att ta till alla medel, även att döda, för sin tros skull, men det betyder inte att det skulle vara tillåtet enligt religionens heliga skrift, eller dess lagar, att mord är rättfärdigat.

Både då det gäller kristendom och islam har vi att göra med mycket gamla skrifter och lagar och regler som utfärdats i en helt annan värld. Detta gör att tolkningen av skrifterna kan göras beroende av de ändamål man har.

Beträffande artikel

Kategorier: populär
Senast uppdaterad: March 17, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments