Är Bibeln sann?

Denna fråga kan nog aldrig få ett exakt och korrekt svar. Det är ju mycket länge sedan denna bok skrevs, så att få fram klara bevis är inte möjligt. Det är och kommer att förbli en fråga om tro. En kristen troende anser naturligtvis att Bibeln är sann, medan en icke troende inte alls litar på den heliga bokens texter. Det är oftast just denna skillnad som avgör om man är troende eller ej.

De som tror att allt som står i Bibeln är sant och att det är verkliga händelser som beskrivs, brukar hänvisa till att en texts trovärdighet bedöms efter fyra olika kriterier; tiden mellan händelserna som beskrivs och nedtecknandet, antalet kopior som fortfarande finns bevarade, utformningen på texten och människors inställning till texterna, och då gäller både samtida och senare levande människor.
Detta skulle enligt de troende visa på att Bibeln är sann. Likaså pekar de på de profetior som förekommer, och där händelserna sedan har inträffat.

De människor som ställer sig mer tvekande inför sanningshalten i denna skrift skulle nog inte skriva under på varken dessa kriterier eller på att profetiorna verkligen har uppfyllts. Det hela är alltså både en tolkningsfråga och en fråga om tro och tradition. Den som har vuxit upp i ett troende hem och fått Bibelns budskap förklarat för sig sedan barndomen, har naturligtvis lättare att ta till sig texterna och också se dem på ett sätt som gör dem trovärdiga, medan den som inte har samma förankring i det religiösa livet ser mer kritiskt på dem.

Många försök har gjorts att bevisa sanningshalten, men det är svårt. Bibeln är också skriven på ett ålderdomligt och för oss moderna människor svårförståeligt språk, vilket ger ett stort utrymme för tolkningar. Och dessa tolkningar kan ofta skruvas åt det håll som gynnar den inställning man har i frågan.

Beträffande artikel

Kategorier: populär
Senast uppdaterad: March 17, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments