Vad är skillnaden mellan en krokodil och en alligator?

Även om de kan se lika ut för det otränade ögat, har krokodiler och alligatorer tydliga skillnader. Dessa två reptiltyper lever i olika värlsdelar, och har unika fysiska kännetecken, bland annat olikformade nosar. Båda tillhör gruppen Crocodilia, tillsammans med kajmaner och gavialer, som också delar ett liknande utseende.

Nosskillnader

När det gäller fysiska skillnader kan man titta på nospartiet – munnen och nosen – vilket är ett av de enklaste sätten att skilja mellan en krokodil och en alligator. Krokodiler har långa, smala, V-formade nosar, medan alligatorerna har bredare och U-formade nosar. Dessa skillnader beror på den kost de olika arterna föredrar. Den breda nosen på alligatorn ger större kraft vilket gör det lättare att få i sig bytesdjur, som exempelvis sköldpaddor. Krokodilens smala nos är å andra sidan bättre lämpad för fisk och små däggdjur.

Käkskillnader

Käkarna på en krokodil och en alligator är också olika. Överkäken och underkäken hos en krokodil är i stort sett lika breda, och tänderna är synliga och går ihop i ett sammanslutande mönster. De har också en stor fjärde tand i underkäken som passar ihop med överkäken tack vare nedsänkningar i överkäken. Alligatorn har däremot en bredare överkäke, vilket gör att tänderna i underkäken får plats därunder och inte syns lika tydligt. Enbart tänderna i överkäken exponeras längs den undre käklinjen.

Färgskillnader

Alligatorer och krokodiler har också olika färger. Den vanliga krokodilen brukar vara olivbrun. Alligatorer har vanligtvis en mörkare, nästan svart färg.

Läge och bostadsplatser

Krokodiler och alligatorer finns också på olika platser på jorden. Både krokodiler och alligatorer klarar sig bra i omgivningar där det finns långsamt rinnande floder med gräsmarker i närheten av flodbankerna. Krokodiler lever i delar av Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika, och finns även i delar av Afrika, Australien och sydöstra Asien. Alligatorer finns i östra Kina och södra delarna av USA, och är vanligast i delstaterna längs Golfkusten. Saltkörtlarna hos krokodiler gör att de trivs bättre i saltvatten än alligatorer.

Släktträdets grenar

I vissa kretsar anses det riktigt att referera till dessa arter som olika grenar på ett släktträd. Det finns idag 23 olika arter i Crocodiliagruppen, och samtliga finns i en av tre familjer. Crocodylidaefamiljen inkluderar alla krokodilarter. Alligatoridaefamiljen inkluderar två underfamiljer: Alligatorinae, eller alligatorer, och Caimaninae, eller kajmaner. Kajmaner liknar alligatorer och krokodiler, men de flesta arter är mycket mindre. Den tredje familjen; Gavialidae, inkluderar bara en art: gavialen.

Kajmaner och gavialer

Både kajmaner och gavialer liknar andra medlemmar av samma familjer. De är långa, semi-akvatiska reptiler med långa nosar. Kajmaner hör till samma familj som alligatorer, men de flesta arter är mycket mindre – vanligtvis cirka 2 till 2.5 meter långa, jämfört med 4 meter för amerikanska alligatorer. Dessa reptiler finns i Centralamerika och Sydamerika. Gavialen finns enbart i Indien, och har en mycket smalare nos än andra arter i denna grupp.

Säkerhet

Både krokodiler och alligatorer är mycket starka och snabba, och till och med på land kan dessa reptiler jaga ikapp och övermanna ett byte utan svårighet. Människor som inte har lärt sig hantera dessa djur bör inte ta närkontakt. Om en krokodil eller alligator har rymt från en djurpark eller ett naturreservat, eller vandrat in i bebyggelsen från det vilda, bör alla som ser den lämna närområdet och rapportera iakttagelserna till myndigheterna.

Beträffande artikel

Kategorier: Övrigt
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments