Ett Barockorkester, vad är det?

Termen “Baroque Orchestra” hänvisade ursprungligen till de orkestrala musik grupper som fanns under barock perioden. Nu för tiden,  finns det moderna orkestrar som endast spelar  barock musik, och som har alla de instrumenter som var med i de ursprungliga barock grupper. Barock musikn innehåller den livsstil som var i den perioden, och uppfann några nya orkestrala former, så som konserter.

De ursprungliga orkestrana bildades under barock perioden, i det tidiga 1600-talet till mitten av 1700-talet. Under denna tidsperiod, föddes ideen till konceptet, en orkester. Kompositörer under denna tid, började fokusera på betydelsen av ett mer komplekst musik akkompanemang med olika instrumenter, till för eksempel balletter och opera. Så småningom började de skriva musik specifikt för instrumenter, utan skådespelare, dansare eller sångare.

De orkestrar som spelade under barocken var små, vanligtvis med ca 30 musiker. Det första Barock orkestren kan hänföras till Jean-Baptiste Lully, en fransk kompositatör. Han konstruerade den tvärgående flöjt och en hautboy som han använde i sin egen orkester. De tvärgående flöjt inspirerades av de flöjter som spelades horisontellt, som moderna flöjter också gör idag. Ursprungligen, hölls flöjterna vertikalt. Hautboy är den första versionen av den moderna, i dag kallad oboe.

 

I Instrumenteringen av dessa orkestrar, ingår också som standard fioler och en träblåsa. En cembalo och en theorboe, är också två instrument som var en del av orkestern. En theorbo kan bäst beskrivas som en långhalsad luta eller  som en av de tidiga gitarrer, som innehåller två så kallade tavlor med hål, på halsen.

Musiken till barock orkestern gjordes med hänsyn till specifika instrumenter, och skiljer sig mycket från vad de stora orkestrana använde i sina kompositioner i framtida perioder, t.ex. Beethoven och Wagner. När barock musik blev populär i Frankrike, spred det sig snabbt till resten av Europa.

Nuvarande barock orkestrar, använder samma instrumenter som de som spelades på under barock tiden. Oftast spelar dessa grupper enbart historisk musik komponerat under barock tiden. Orkestrana blev populära igen på 1970-talet när interessen för orkestrar hade förnyats.

Konserter är en populär typ av musik som spelas i stor omfattning av barok okestrar. I denna stil av musik finns det alltid ett solo instrument som kännertecknar sig i orkestret. Precis som med resten av barocken perioden, spelades musiken i teman som natur och religion. Ett exempel på en berömd konsert som spelades under denna tid är Vivaldis De fyra årstiderna.

Beträffande artikel

Kategorier: Övrigt
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments