Vilka är symptomen på levercancer

Cancer i levern är en sjukdom som i huvudsak drabbar äldre personer. Det är mest de som är mer än 65 år som får denna typ av cancer. Det är fler män än kvinnor som får denna sjukdom, även om inte skillnaden mellan könen är så stor. Denna sjukdom hör inte till de allra vanligaste cancersjukdomarna, och det är ungefär 350 personer per år som drabbas av levercancer i Sverige. Om inte levercancern hunnit sprida sig kan man bli helt frisk från denna sjukdom. Men, om det inte går att operera får man istället en behandling så att man kan leva ett normalt liv så länge som möjligt trots sin sjukdom.

Det är inte alltid lätt att upptäcka symptom på denna typ av cancer. Levern har en stor reservförmåga, och det gör att det kan ta tid innan man upptäcker några symptom över huvud taget. Något som naturligtvis inte är positivt, eftersom all cancer bör behandlas så tidigt som möjligt för att man ska ha största möjliga chans att kunna bli frisk från sjukdomen. De symptom man oftast känner när man väl får några tecken på sjukdom är att man kan känna en konstig känsla av obehag i buken, en diffus känsla som kan vara svår att sätta ord på. Denna känsla sitter i under en längre tid, och om man därtill får feber, mår illa, tappar aptiten eller går ner i vikt utan att man vet varför kan det vara dags att söka läkare.

Ett annat besvär som kan vara tecken på levercancer är om man får ont i ryggen, ungefär i skulderbladshöjd, och smärtan inte vill ge med sig, samt om man får gulfärgade ögonvitor eller hud, kanske i kombination med klåda. Det finns alltså många olika, ja helt skilda, symptom som kan vara tecken på cancer i levern, så det är väldigt svårt att ge exakta råd om vad man ska vara uppmärksam på.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: June 3, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments