Vilka är de vanligaste symptomen på halsinfektion

Halsinfektioner kan orsakas av både bakterier och av virus. Man brukar benämna infektioner i halsen med det gemensamma namnet faryngit. De halsinfektioner som orsakas av virus kallas viral faryngit, medan de som är orsakade av bakterier heter bakteriell faryngit. Oavsett vilken typ av halsinfektion man har är ont i halsen det symptom man oftast känner först. Man kan också känna sig tjock i halsen och ha svårt att svälja. Detta halsont kan sedan följas av olika andra symptom, beroende på vilken typ av halsinfektion man drabbats av.

En halsinfektion som kommer med en förkylning kan förutom halsont ge rinnande näsa, nästäppa, hosta, en röd hals och eventuellt heshet. Vid en förkylning har man en inflammation i näsan och svalget och det ser man genom att det blir rött och irriterat. Röd hals och svårigheter att svälja kan man också få om man till exempel har drabbats av halsfluss, eller någon annan bakteriell halsinfektion. Då får man en kraftig svullnad av tonsillerna och de blir röda, och man får också oftast feber. Svullna, och ömmande lymfkörtlar på halsen kan också vara ett symptom på en halsinfektion.

Ibland kan en halsinfektion vara av det allvarligare slaget. Detta är sällsynt, men det finns vissa symptom som man ska ge akt på, och om man känner av något av dem bör man genast kontakta sjukvården. Om man har mycket ont på bara den ena sidan av halsen, och också är svullen och röd runt halsmandeln på denna sida bör man kontakta läkare. Ofta har man också svårt att gapa. Detta kan vara tecken på att man har fått halsböld, som ibland kan utvecklas ur halsfluss.

Om man helt plötsligt får väldigt ont i halsen och inte kan svälja och får svårt att andas ska man genast ringa 112 eftersom man kan ha drabbats av struplocksinflammation.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: May 30, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments