Vilka är de vanligaste sjukdomarna hos plommonträd?

Plommonträd är mottagliga för flera typer av pest och sjukdomar, och kräver regelbunden skötsel. Att fertilisera fruktträden och spraya dem med medel mot svamp- och pestangrepp är nödvändigt för att bibehålla stark, livlig tillväxt. Några av de sjukdomar som kan uppstå på grund av svampangrepp är svartfläckar, brunröta, pudermögel, vissnesjuka, och plommonfickor. De bakteriella sjukdomar som drabbar plommonträd är krongalla, bakteriella fläckar och skotthål. Plommonträdssjukdomar som koppvirus och plommonrost orsakas av pestsjukdomar som aphider.

Svartfläckar, som orsakas av svampen dibotryon morbosum, gör att långa, hårda, svarta knölar uppstår på blommonträdets grenar och ibland även på stammen. En annan liknande infektion orsakas av svamparna Valsa cincta och V. leucostoma, vilket får ovala upphöjningar att dyka upp på stam och grenar. I båda fallen tar knölarna så småningom över trädet och dödar det.

Brunrötesvampen växer i form av bruna tofsar på plommonblommor, frukter och små grenar, och får blommorna att vissna och frukten att ruttna. Stor fruktförstöring orsakas också av taphrinasvampen, som skapar stora utrymmen, kända som plommonfickor i plommonen. Svampen Podosphaera oxyacanthae orsakar pudermögel, ett vitt puder som växer under plommonbladen som förstör bladen och hämmar trädväxten. Vissnesjuka, som orsakas av svampen Verticillium alboatrum, hämmar också plantväxten genom att få bladen att vissna, träet att missfärgas och rötterna att ruttna.

Krongallinfektion, som orsakas av bakterien Agrobacterium tumefaciens, producerar tumörer i plantvävnaden. De andra två bakteriella plommonträdssjukdomarna, bakteriella fläckar och skotthål, orsakas av bakterierna Xanthomonas pruni och Pseudomonas syringae. Fläckar och hål dyker upp på plommonträdets blad, och bladen blir gula och faller av. De bakteriella infektionerna producerar även hål i mognande frukter och får dem att ruttna. Aphider sprider poxvirus och plommonrost. Vid förstnämnda infektionen påverkas fruktproduktionen genom att plommonen deformeras eller ruttnar, och i det andra fallet blir plommonbladen silverfärgade, rullar ihop sig och vissnar.

Svampinfektioner är vindburna eller jordburna, medan bakteriella infektioner och virala infektioner kan vara jordburna eller bäras av pestangrepp. För att förhindra plommonträdssjukdomar hjälper det att undvika att plantera ett plommonträd i ett tidigare drabbat område. När man sköter ett plommonträd som redan är angripet är det nödvändigt att beskära och bränna de sjuka delarna, och att spraya trädet med medel mot svampangrepp, bakterier och pestangrepp. Det är viktigt att notera att medel mot svampangrepp främst verkar i förebyggande syfte, och inte har särskilt stor effekt på redan angripna träd.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments