Vilka är de vanligaste orsakerna till att hjärnan svullnar

Det kan finnas flera olika orsaker om man har en svullnad i hjärnan. Det kan vara sjukdomar eller skador som gör att hjärnan svullnar. Det finns dessutom två olika sorters svullnad som drabbar hjärnan; hjärnödem och hydrocefalus.

Om man har hjärnödem kommer svullnaden av att det samlas vätska i hjärnans vävnad, och vid hydrocefalus svullnar hjärnan inifrån och ut på grund av att det samlas vätska i hjärnans ventriklar, som är ett gemensamt namn på de hålrum som finns i det centrala nervsystemet.

De vanligaste orsakerna till den svullnad av hjärnan som kallas hydrocefalus kan vara:

 • fosterskador, eller
 • skador i samband med födelse
 • tumör i hjärnan eller i ryggmärgen, eller
 • andra skador just på ryggmärg eller hjärna.
 • infektion

Det finns också genetiska avvikelser som kan ge svullnad av hjärnans ventriklar. Ibland kan man inte hitta någon egentlig orsak till denna svullnad.

Hjärnödem kan man också få som en följd av, eller ett symptom på många olika skilda sjukdomar.

Detta kan till exempel vara:

 • hjärntumör
 • skallskada
 • stroke
 • infektion
 • diabetesketoacidos, som är en livshotande komplikation man kan få om man har diabetes
 • narkotikamissbruk

En svullnad av hjärnan är alltid allvarligt och kräver naturligtvis läkarvård. Vissa av de sjukdomar som ger upphov till en svullnad av hjärnan kan dessutom vara så allvarliga att det är mycket viktigt att man omedelbart blir undersökt och utredd. Är orsaken exempelvis en hjärntumör eller en stroke finns ingen tid att förlora. Ju tidigare man får vård desto större är chansen att man ska kunna överleva, och när det gäller stroke är snabb behandling också viktigt för att man ska rehabiliteras, och inte få alltför stora bestående skador. Naturligtvis kan man drabbas av lättare eller allvarligare stroke, men oavsett vilket gäller att snabb vård ger bäst chans till tillfrisknande.

 

 

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: May 30, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments