Vilka är de vanligaste biverkningarna av nattljusolja?

De vanligaste biverkningarna av nattljusolja är huvudvärk och illamående. Magsmärtor och diarré kan också förekomma och indikerar ofta att den dos som tas är högre än nödvändigt. Studier har visat att djur som gavs nattljusolja upplevde blodtrycksfall, men så tycks inte vara fallet hos människor.

Nattljusolja används ofta för att bota en rad hudåkommor, i synnerhet eksem. Det rekommenderas också för individer som lider av reumatoid artrit eller personer som har problem med bröstsmärtor. Klimakteriebesvär och PMS är två andra tillstånd vars symptom tillskottet sägs råda bot på, men studier har ännu inte visat några klara bevis när det gäller detta.

Generellt är antalet potentiella biverkningar mycket få. Huvudvärken som kan uppstå när man tar tillskottet är ofta lindrig och brukar försvinna ganska snabbt. Illamående brukar främst förekomma i början när man tar tillskottet, och varar oftast bara i några dagar. Om dessa biverkningar av nattljusolja kvarstår längre än väntat eller blir värre, bör man ta kontakt med en läkare.

Andra biverkningar av nattljusolja kan vara en varningssignal om att individen bör minska sitt dagliga intag av tillskottet. Lös avföring och magkramper är reaktioner som triggas igång genom tarmarnas oförmåga att hantera större mängder av tillskottet. De flesta läkare rekommenderar att man börjar med en genomsnittlig dos på 3 g per dag och sakta ökar mängden tills man märker förbättring. Det dagliga intaget bör dock inte överstiga 8 g per dag.

Andra biverkningar av nattljusolja kan triggas igång av samverkan med vissa typer av läkemedel. Vissa läkemedel som används för att behandla schizofreni, i synnerhet läkemedel som hör till gruppen fenotizin, bör inte blandas med tillskott av nattljusolja, eftersom problem kan uppstå. Personer som tar blodförtunnande läkemedel, så som antikoagulanter och anti-inflammatoriska läkemedel bör också undvika att ta nattljusolja.

Personer som planerar att börja med tillskottet bör vara medvetna om att det finns komplikationer som kan drabba personer med andra medicinska problem. Nattljusolja bör inte tas av personer med diabetes eller leversjukdom, eftersom socker- och alkoholinnehållet i tillskottet kan vara ganska högt. Det har också funnits fall där tillskottet har orsakat krampanfall; därför bör personer som redan har en historik med krampanfall undvika att använda nattljusolja. Tillskottet rekommenderas heller inte för gravida eller ammande kvinnor.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments