Vilda kaniner i Australien

När det gäller Australien kanske du har hört om hur känsligt deras ekosystem är och att främmande djur inte kan föras in i landet hur som helst, exempelvis fick hästtävlingarna i de olympiska spelen 1956 i Melbourne istället hållas i Stockholm. Vilda kaniner kanske inte låter så farligt men i Australien är detta ett stort problem. Kaniner fanns inte i Australiens slutna värld innan engelsmännen hittade kontinenten på 1700-talet. Vid mitten av 1800-talet fullkomligt exploderade tillväxtenav kaniner i Australien på grund av det gynnsamma klimatet och den stora tillgången på födan. Eftersom kaninen är främmande för Australiens ekosystem saknar den naturliga fiender och dess population kan därför kraftigt öka på en mycket kort period. Detta har haft en negativ inverkan på landets naturliv då flera arter tros ha minskat i antal på grund av de vilda kaninernas utbredning. Även växter drabbas av kaninerna då det är kaninernas matkälla. Det rör sig om flera miljoner kaniner och när alla dessa ska gräva ned sig i marken för att skapa sina bon leder det också till att matjorden försvinner. Jorden som annars skulle ha bundit växternas rötter drabbas av erosion då kaninerna helt enkelt ätit upp växterna.

Det har faktiskt framkommit en fördel med den vidsträckta kaninpopulationen vid ekonomiskt svåra tider som den stora depressionen. Det stora överskottet av kaniner gjorde att befolkningen kunde jaga kaniner som föda då de hade det tufft ekonomiskt. På 50-talet började man i Australien att införa en sjukdom bland kaninerna för att minska deras antal, en metod som faktiskt fungerade mycket bra då det beräknas att 600 miljoner kaniner minskade till 100 miljoner. De som överlevde utvecklade tillslut en resistens till sjukdomen och har därefter ökat i antal återigen.

 

Än till denna dag försöker man i Australien att komma på en lösning på problemet kring de vilda kaninerna som anses vara ett skadedjur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments