Vad är Spottkörtel Cancer?

Spottkörtel cancer är en cancerform som startar i en av spottkörtlarna. Det är inte bara en slags sjukdom. Det finns faktiskt flera olika spottkörtlar i och nära munnen. Flera typer av cancer och godartade (inte cancer) tumörer kan utvecklas i dessa körtlar.

Om spottkörtlarna

Spottkörtlarna producerar saliv – en slags smörjmedel som finns i munnen och i strupen. Saliven innehåller enzymer och är det första steget i processen av nedbrytning av maten. Den innehåller också antikroppar och andra ämnen som bidrar till att förebygga infektioner i munhålan och svalget.

De två huvudsakliga typer av spottkörtlar är de stora spottkörtlar och de mindre spottkörtlar.

Det finns 3 stora spottkörtlar, som förekommer i par:

 • Parotis körtlar, den största spottkörtel, som finns på varje sida av ansiktet, precis framför öronen. Ungefär 7 av 10 spottkörtel tumörer börja här. De flesta av dessa tumörer är godartade (inte cancer), men prostatakörtlar är fortfarande de körtlar där de flesta maligna (cancerogena) spottkörtel tumörer startar.
 • Submandibular körteln är mindre och finns på baksidan av käken. De utsöndrar saliv under tungan. Omkring 1 eller 2 av 10 tumörer startar i dessa körtlar, och ungefär hälften av dessa tumörer är godartade.
 • Den sublinguala körtlar, som är den minsta, finns undermunnen, på varje sida av tungan. Tumörer från dessa körtlar är sällsynta. Dessutom finns det flera hundra små spottkörtlar som är för små för att se utan mikroskop. Dessa körtlar är placerade under läpparna, tungan, den hårda och mjuka gommen, och inuti kinderna, näsan, bihålorba och strupen (röst organet). Tumörer i dessa körtlar är ovanliga, men de är oftare elakartade än godartade.

Godartade tumörer i spottkörtlar

De flesta tumörer från spottkörtlarna är godartade – det betyder att de är inte cancerogena och de sprids inte från spottkörteln till andra delar av kroppen. De är nästan aldrig livshotande. Det finns flera typer av godartade tumörer från spottkörteln, med namn som adenom, oncocytomas, Warthin tumörer och blandade godartade tumörer (även känt under namnet pleomorfa adenom).

Godartade tumörer botas nästan alltid med kirurgi. De utvecklar sig mycket sällan till maligna (cancerogena) men kan göra det om de går obehandlat i lång tid eller om de blir helt borttagen, eller återkommer (växer tillbaka) flera gånger. Hur godartade tumörer kan utveckla sig till cancer är forfarande en gåta.

Endast maligna tumörer i spottkörtlarna kommer att diskuteras vidare i detta dokument.

Spottkörtel cancer (maligna spottkörtel tumör)

Det finns många olika former av spottkörtel cancer. Normalt består spottkörtlarna av flera olika typer av celler, och tumörer kan starta i vilken som helst av dessa celltyper. Spottkörtel tumören blir namngivet efter vilken av dessa celltyper den liknar mest sätt under ett mikroskop. De viktigaste typer av cancerformer beskrivs nedan.

Det är stor skillnad på hur snabbt cancersjukdomar från spottkörteln växer och sprider sig, några har en tendens till att växa snabbare än andra. Läkare brukar normalt att dela in cancern i olika stadier (från 1 till 3 eller från låg till hög), baserat på hur onormal cancern ser ut under ett mikroskop. Stadie indelingen ger en ungefärlig uppfattning om hur fort cancern sannolikt kommer att växa och spridas.

 • Stadie 1 cancer (även kallad lågt stadium eller väl differentierad) liknar nästan en vanlig spottkörtel cell. De har en tendens att växa långsamt och brukar ha ett positvt utfall.
 • Stadie 2 cancer (kallas även mellanliggande stadium eller måttligt differentierad) har ett utseende som är mellan stadie 1 och stadie 3 cancer.
 • Stadie 3 cancer (även kallad högt stadium eller dåligt differentierad) ser  helt annorlunda ut jämfört med normala celler och växer ofta och/eller sprids snabbt. Utfallet (prognosen) för denna cancerform är oftast inte lika positiv som i en lägre stadier av cancer.

Mucoepidermoid karcinom

De flesta mucoepidermoid karcinom startar i parotis körtlana. De utvecklar sig mer eller mindre ofta i submandibular körteln eller i  de små spottkörtlarna inne i munnen. Dessa cancerformer är ofta låg typ, men de kan också vara medelhöga eller höga. Mucoepidermoid tumörer i lågt stadium har en betydligt bättre prognos än de i de höga stadium.

Adenoid cystisk karcinom

Adenoid cystisk karcinom är den vanligaste typen av cancer i spottkörtlarna. Tumörena är oftast långsamt växande och är ofta i en låg typ. De är svåra att få bort helt och ofta kommer de tillbaka efter operationen, ibland många år senare. Utsikterna för patienter med låg typ adenoid cystisk karcinom är mycket bättre än för de med hög typ av tumörer av denna slags.

Adenokarcinom

Adenokarcinom är en term som används för att beskriva cancersjukdomar som startar i prostatakörtelns cellerna (celler som normalt utsöndrar ett ämne). Det finns många typer av spottkörtels adenokarcinom. Acinic cell karcinom: De flesta acinic cell karcinom startar i prostatakörteln. De har en tendens att vara långsamt växande. De är vanligtvis i ett lågt stadie, men hur långt de har vuxit in i de närliggande vävnad är förmodligen en bättre indikation av patientens prognos (utfall). Polymorphus lågt stadie adenokarcinom: Dessa har en tendens till att starta i de små spottkörtlarna. De är vanligtvis i ett lågt stadie (som namnet anger) och kan oftast botas.

Adenokarcinom, inte specificerat: Sett i mikroskop, har denna cancerform tillräckligt många kännetecken för att man kan identifiera dom som adenokarcinom, men inte tillräckligt för att klassificera dem ytterligare. De uppstår normalt i prostatakörtlarna och i de små spottkörtlar. Dessa tumörer kan vara i vilket som helst cancer stadie. Sällsynta adenokarcinom: Flera typer av adenokarcinom är faktiskt ganska sällsynta. Många av dessa tumörtyper har en tendens till att vara i ett lågt stadie, vilket oftast ger ett positivt utfall:

 • Basal cells cancer adenokarcinom
 • Tydliga cell karcinom
 • Cystadenocarcinoma
 • Fettavsöndrande adenokarcinom

Mucinös adenokarcinom

Andra sällsynta adenokarcinom ligger troligast i ett högt stadie, och kan kan ge ett mindre positivt utfall:

 • Oncocytic karcinom
 • Spottkörtels-kanal karcinom

Blandade cancer tumörer

Det finns 3 typer av blandade cancer tumörer, karcinom ex pleomorfa adenoma, carcinosarcomas och metastasizing blandade tumörer. Karcinom ex pleomorfa adenoma står för den övervägande delen av dessa cancertyper. De andra 2 är mycket ovanliga. Karcinom ex pleomorfa adenoma är en cancer som utvecklas från en godartad blandad tumör (också känt som ett pleomorfa adenoma). Denna tumör befinner sig huvudsakligen i de stora spottkörtlar. Både det stadie av cancer och hur långt det har spridit sig (stadium) är viktiga för att förutsäga resultatet av utfallet. Andra sällsynta cancerformer i spottkörteln

Andra typer av cancer kan utvecklas i spottkörtlarna.

Squamouc cells karcinom: Denna cancerform uppstår främst bland äldre män. Den kan utvecklas efter strålbehandling av andra cancerformer i området. Denna typ av cancer har dåliga utsikter till att bli kurerat.

Epithrlial-myoepithelial karcinom: Detta är en ovanlig tumör. Den brukar vanligtvis vara i ett lågt stadie, men har en tendens till att komma tillbaka efter behandlingen eller spridas till andra delar av kroppen.

Anaplastic små cell karcinom: Cellerna i dessa tumörer har nervliknande kännetecken. Dessa tumörer hittas oftast i de små spottkörtlarna och har en tendens till att växa snabbt. Odifferentierade karcinom: Denna grupp av cancer inkluderar mindre celler,  odifferentierade karcinom, stora celler, odifferentierade karcinom och lymphoepithelial karcinom. Dessa typer tillhör det höga stadie av cancersjukdomar som ofta sprids. Utfallet för dessa brukar vara dåligt. Lymphoepithelial karcinom, som är mycket vanligare i Eskimoer och Inuitfolket, har ett något bättre resultat.

Non-Hodgkin lymfom: De flesta icke-Hodgkins lymfomer börjar i lymfkörtlarna.  Sällan, startar dessa cancerformer i immunsystemets celler, i spottkörtlarna. De uppför sig och behandlas på ett annat sätt än andra typer av cancer i spottkörtlarna. De flesta lymfomer som börjar i spottkörtlarna, påverkar människor med Sjögren’s syndrom (en sjukdom som orsakar att immunsystemet attackerar cellerne i spottkörteln). För mer information om lymfomer, se våra dokumenter, Non-Hodgkin Lymfom.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments