Vad är slemhinneinflammation?

Slemhinneinflammation härrör vanligtvis till svullnad eller irritation på slemhinnemembran. Detta är de delar av kroppen som producerar slem i ett försök att filtrera ut bakterier, virus och andra inkräktare. Detta inkluderar näshålan, munnen, strupen, ögonen, vaginan, lungorna och inälvorna. Inflammationer kan uppstå om bakterier eller virus orsakar en infektion, om området irriteras av allergener eller andra främmande ämnen, eller på grund av svampinfektion. Andra symptom uppstår också i kombination med slemhinneinflammation.

Slemhinnemembranen är designade för att fånga och göra sig av med invasioner i kroppen, så som bakterier, damm, pollen och virus. Även om de ofta lyckas kan de ibland tvingas ge efter för dessa inkräktare och bli infekterade. Vanliga sjukdomar som involverar slemhinnemembran är förkylningar och influensa. Även om externa slemhinnemembran är mest kända, finns det även inre membran. Lungorna exempelvis, producerar slem för att göra sig av med skadliga inkräktare.

Slemhinneinflammation härrör till den svullnad och information som är vanlig vid många sjukdomar. Halsen kan exempelvis svullna upp och bli röd om den är infekterad av bakterier. Vävnaden inuti näsan kan också svullna upp vid förkylning, och vaginalvävnaden kan svullna vid svampinfektion. Detta är en vanlig respons på sjukdom och är ofta ett av de första tecknen på att personen är sjuk. Ytterligare symptom är också vanliga, exempelvis smärta i det inflammerade området.

Symptomen som kan uppstå beror på vilket tillstånd man lider av. Symptom vid förkylning eller influensa kan exempelvis inkludera nysningar, täppt näsa, rinnande näsa, ömmande hals, feber och hosta. En vaginal infektion kan orsaka rodnad, klåda, smärta eller odör. Vid de flesta sjukdomsfall dyker även andra symptom förutom slemhinneinflammation upp. Många gånger dyker inflammationen upp vid samma tid, eller efter att andra symptom har börjat uppstå.

Hur man behandlar slemhinneinflammation beror på det underliggande tillståndet. Medicinering är en vanlig behandlingsmetod för de flesta tillstånd, men det finns även andra behandlingar som kan användas för att lindra svullnaden tills medicinen börjar verka. Problem i näshålan kan ofta lindras med saltlösningsspray, eller genom att inhalera ånga. Vaginal irritation kan ofta lindras med receptfri salva i kombination med receptbelagda läkemedel för att behandla underliggande infektion.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments