Vad är Rotator Cuff Syndrom?

Rotator kuff är en grupp av fyra muskler i skuldrona som utgörs av suprapinatus, subscapularis, infraspinatus, teres minor musklerna. Personskador eller skador på dessa muskler kallas allmänhet rotator kuff syndrom. Senor och ben är också en del av Rotator kuff. Symptomer på Rotator kuff syndrom är en specifik lokaliserad smärta och klickningar i skuldrena. Lösningar på problemet kan vara allt från intensiv terapi till kirurgi.

Rotator kuff syndrom kan vara orsaken till flera  och andra skulder problemer, instabilitet, förslitning, ben sporrar och stiv skuldra. Rotator kuff är den som samordnar rörligheten i axelARNA, såsom att räcka uppåt. Av alla leder i kroppen, är skuldrona dom minst rörliga.

Det första symtomet som uppstår är smärta. Den kan uppstå när man utför helt rutinmässiga handlingar, som att tända en strömbrytare, spänna fast ett säkerhetsbälte, eller tvätta sitt hår. Smärtan känns oftast på den övre främre delen av axeln.

En annan symptom kan vara ett klick ljud i i axeln. Det klickande uppstår vanligtvis när elasticitet har förminskat i de muskler som håller axelleden på plats och för att leden har kommit på avvägar. Om det förblir obehandlad, kan detta leda till slitage på lederna, som även kallas degeneration. Degeneration kan också orsaka inflammation i axeln.

Inflammation i lederna kan vara ganska smärtsamt och obehagligt. Det är kroppens naturliga reaktion på att försök åtgärda eventuella avvikelser på organerna. De leder som är påverkat av inflammationen vill automatisk försöka att ordna och stabilisera området. Detta försök på att skapa stabilitet kommer att orsaka ytterligare fusioner av lederna som kan skapa et smärtsama tillstånd, kallad ben sporrar.

Rotator kuff syndrom är behandlingsbar men risken är stor att man gör en fel diagnos. Man behandlar typiskt syndromet med fysisk terapi, som normalt varar i sex veckor. Behandlingen består oftast av styrk och strech övningar för att styrka och stabilisera musklerna. I slutet av terapin, värderas patienten för att se om det är någon förbättring.

Om det inte är några förbättringar, så är nästa steg är magnetisk resonanstomografi (MRT). En MRI är ett försök på att se eventuella avvikelser i axeln. När man når hit, brukar läkaren rekommendera antingen kortison injektioner eller en operation. Om man välger operation, kan rekreationstiden vara lång, den kan vara i flera månader, och i vissa fall till och med år.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments