Vad är pittingödem?

Pittingödem är ett medicinskt tillstånd där vätska byggs upp inuti extremiteterna till en sådan grad att man, när man trycker med fingret på den vätskefyllda extremiteten, ser en fördjupning som stannar kvar en liten stund innan huden långsamt återgår till sin plats. Detta tillstånd är ett symptom på ett antal medicinska tillstånd, varav några är mycket allvarliga, och det kräver medicinsk behandling. Om patienter noterar tecken på pittingödem bör de boka en tid hos läkare.

Detta tillstånd är en form av ödem, ett samlingsnamn för en familj av tillstånd kännetecknade av ansamling av vätska inuti extremiteterna. Fötterna och benen är särskilt benägna att drabbas av ödem, på grund av att den överflödiga vätskan har svårt att stå emot tyngdkraften.

Ödem förknippas vanligtvis med saltretention, vilket gör att kroppen samlar vätska för att kompensera den överflödiga saltnivån, vilket resulterar i att delar av kroppen sväller upp till följd av att vätskan stannar i kroppen istället för att resultera i ökad urinmängd. Människor kan utveckla lindrigare ödem vid varm väderlek, i arbetsförhållanden där de måste stå hela dagen, och under graviditet, och ödem kan även vara en konsekvens av ett medicinskt tillstånd.

Lever-, hjärt-, och njursjukdomar kan alla orsaka ödem, och om tillståndet fortskrider kan pittingödem uppstå. Pittingödem är också förknippat med pretibialt myxödem, ett symptom förknippat med giftstruma, och med lymfödem. Lymfödem är vanligt hos cancerpatienter, och kan också ses vid vissa parasitinfektioner och bakteriella infektioner.

Pittingödem bör åtgärdas snabbt av flera orsaker. Det brukar vara obehagligt för patienten, och det gör det ofta svårt att bära skor och byxor. Dessutom gör vätskeansamlingen att man löper risk för infektion. Ödem är dessutom ett tecken på att patienten har en allvarlig underliggande sjukdom som behöver upptäckas.

För att behandla pittingödem är det nödvändigt att upptäcka orsaken och behandla detta. Patienten kan också ges urindrivande medel för att få kroppen att driva ut vätskan, och ibland använder man tryckförband för att kontrollera svullnaden och för att få vätskan att vandra genom kroppen för att så småningom få ut den. Dessa metoder är dock ingen slutgiltig lösning på problemet, eftersom de inte behandlar den underliggande orsaken till besväret.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments