Vad är överlevandenivån vid tungcancer

Tungcancer, eller som denna typ av cancer oftast kallas, munhålecancer, är bara en av alla de former man kan drabbas av när det handlar om cancersjukdomar. Vi kallar det alltså för munhålecancer, men ibland kan den sätta sig på tungan.

Mer än 90% av alla de som får cancer i munnen får den genom att det utvecklas cancerceller i slemhinnornas yta. Muncancer sätter sig oftast i läpparna, tungan, tandköttet eller kinderna. Detta gör att vi talar om muncancer, eller munhålecancer, och inte använder ett speciellt namn just om cancern drabbar tungan.

I de allra flesta fall kan man se ett tydligt samband mellan cancer i munnen och rökning eller alkohol. Risken att drabbas av muncancer ökar också med mängden alkohol, och cigaretter eller tobak, och om man både använder alkohol och röker löper man en stor risk att drabbas. Sjukdomen drabbar oftast personer som är över 40 år, och det är främst män som får denna typ av cancer.

Man räknar med att ungefär hälften av alla som drabbas av denna typ av cancer överlever, det är alltså en överlevnadsnivå på ca 50%, och om diagnosen kunde ställas i ett tidigare skede av sjukdomen än det görs idag skulle överlevnaden kunna ökas markant. Detta betyder att man har större chans att överleva ju tidigare man kommer under vård, och det är ett faktum som känns igen från alla typer av cancer. Av denna anledning brukar tandläkaren undersöka slemhinnorna i munnen vid varje besök, för att se om det finns några förändringar som kan vara tecken på cancer. Det är också viktigt att man själv kontaktar läkare eller tandläkare om man har ett sår i munnen som inte vill läka, eller om man har andra besvär med tandkött eller slemhinnor som man inte vet vad det är och som inte går över efter en kort tid.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: June 3, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments