Vad är metastatisk urinblåsecancer

Cancer i urinblåsan är en av de vanligaste cancersjukdomarna i vårt land. Ungefär 2 300 personer om året drabbas av någon form av urinblåsecancer. Denna sjukdom är mycket vanligare hos män än hos kvinnor, det är cirka tre gånger så många män som drabbas. Exakt vad som orsakar dessa tumörsjukdomar vet man inte, men vad man vet är att rökning av cigaretter eller pipa ökar riskerna kraftigt. Bästa sättet att försöka undvika att drabbas av urinblåsecancer är alltså att undvika att röka.

Om cancer i urinblåsan är metastatisk betyder det att cancertumören har spridit sig till andra delar av kroppen. Metastaser kallas också dottertumörer, och det är oftast förekomsten av dottertumörer som avgör hur allvarlig en cancersjukdom är. Om en tumör inte bildat metastaser är det lättare att behandla, eftersom man kan ta bort eller koncentrera behandlingen till en enda tumör. När en tumör börjat bilda metastaser kan spridningen ska var som helst i kroppen, och det blir en mycket svårare sjukdom att behandla. Man kan till och med säga att om inte någon tumör bildade metastaser och spred sjukdomen vidare i kroppen skulle de allra flesta kunna botas från cancer idag.

Vid metastatisk urinblåsecancer finns det alltså inga ”regler” om var dottertumörerna sätter sig. De kan finnas i stort sett var som helst i kroppen, och det försämrar naturligtvis prognosen för den som drabbas. Metastaser kan alltså bildas nästan överallt, men de organ som drabbas av dottertumörer oftast är; lungorna, skelettet, levern, lymfkörtlarna och hjärnan. Metastaser i dessa organ är till och med vanligare än att organen drabbas av primärtumörer. Men den vanligaste uppkomsten av dottertumörer sker i de närmast belägna lymfkörtlarna. Därifrån kan de sedan spridas vidare ut i mer avlägsna delar av kroppen. Det finns alltså inga exakta svar på var en dottertumör ska hamna vid en viss cancertyp, men vissa cancersjukdomar ger metastaser i vissa organ oftare än andra.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: August 26, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments