Vad är malign cancer

Egentligen brukar man inte tala om malign cancer, eftersom malign betyder elakartad, och det är just de elakartade tumörerna som räknas som cancer. Cancer är alltså samlingsnamnet på alla de sjukdomar som orsakas av cancertumörer, eller elakartade tumörer. Cancer är en sjukdom när en okontrollerad celldelning uppstår, och dessa celler växer in i omgivande vävnad eller transporteras via blodet eller lymfsystemet till olika organ i kroppen.

Man kan ha många olika former av tumörer, och beskedet om att man har en tumör behöver alltså inte vara det samma som en cancerdom. När man hittar en misstänkt tumör brukar läkaren ta ett cellprov från tumören för att analysera den och därmed kunna avgöra om tumören är godartad eller om det är en elakartad tumör, alltså en cancertumör. En elakartad tumör är på läkarspråk en malign tumör. En godartad tumör, som alltså inte är en cancertumör är en benign tumör. Även de godartade tumörerna växer, och de kan bli mycket stora, men det som främst skiljer dem från de maligna tumörerna är att de inte har förmågan att växa sig in i annan vävnad på samma sätt som en malign tumör, och de kan heller inte sprida sig till andra delar av kroppen. En benign tumör kan med andra ord ställa till problem där den finns, men den kan inte sprida sig och är inte dödlig.

En malign tumör består av cancerceller som kan dela sig i alla oändlighet. Till skillnad från friska celler har de också en total oförmåga att dö.

Själva ordet malign är inte enbart benämningen på elakartade tumörer. Malign står också för en sjukdoms tendens att förvärras, och att till och med kunna bli dödlig. Det är främst i fråga om cancer och tumörer man använder detta begrepp , men det kan också användas om andra sjukdomar, som man tror kommer att förvärras.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: August 26, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments