Vad är lipodystrofi?

Lipodystrofi är en sjukdom som påverkar fettvävnaden i kroppen och som främst kännetecknas av en kraftig minskning av kroppsfett. Människor som drabbas av lipodystrofi utvecklar ofta en resistens mot insulin, och får diabetes, fet lever och höga nivåer av triglycerider. Det finns flera olika typer av sjukdomen; vissa är genetiska och andra får man på annat sätt.

Om en patient drabbats av en genetisk form av lipodystrofi, kan hon lida av ett tillstånd som kallas Beradinelli-Seip syndrom. Det är en sjukdom som drabbar en på 12 miljoner personer i USA, en på 1 miljon personer i Norge, en på 500 000 personer i Portugal och en på 200 000 personer i Libanon. Hos nyfödda visar det sig ofta när den nyfödda inte växer ordentligt, eller lider av gigantism, tomma käkar, förstorad tunga eller försenad utveckling. Andra genetiska former av sjukdomen inkluderar Dunnigan-typen av lipodystrofi, Kopperling-typen av lipodystrofi och mandibuloakral dysplasi.

En patient kan annars lida av den typ av lipodystrofi som man får på annat sätt. Denna typ kan delas in i flera olika typer. Denna typ av lipodystrofi kan exempelvis inkludera Lawrence Syndrom – som vanligtvis föregås av en infektion eller en sjukdom och involverar extrem förlust av kroppsfett. Det finns även en partiell form av lipodystrofi som kallas Barraquer-Simons Syndrom, där patienten lider av extrem fettförlust i ansikte, överkropp och armar samtidigt som hon lider av ett överflöd av fett på benen. En av de vanligaste formerna av sjukdomen återfinns hos patienter som behandlar HIV med antiretrovirala läkemedel. De har ofta en abnorm ansamling av fett på överkroppen, samtidigt som de lider av extrem fettförlust på andra delar av kroppen.

Även om det i de flesta fall inte finns någon behandling för lipodystrofi kan symptomen behandlas. Behandlingarna kan vara kosmetiska, som exempelvis fettransplantationer, ansiktsrekonstruktioner och fettsugning. Behandlingar kan även inkludera läkemedel för att hantera diabetes, ökade triglyceridnivåer eller andra associerade hälsoproblem. Kirurgiska alternativ, som ovan nämna exempel, rekommenderas inte för barn; det kan dock vara en bra lösning för personer som lider av deformeringar senare i livet.

Tyvärr är prognosen i dagsläget inte idealisk för personer som lider av lipodystrofi. Personer med den medfödda varianten av sjukdomen lever vanligtvis tills de blir unga vuxna eller tidig medelålder. Om en person lider av den form av lipodystrofi som man får på annat sätt kan personen ifråga leva längre och överlever vanligtvis till medelåldern. Forskning pågår dock för fullt för att förbättra prognosen för personer som drabbats av detta livshotande tillstånd.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments