Vad är kolmonoxidförgiftning

Kolmonoxidförgiftning kan man råka ut för om man till exempel vistas i ett slutet rum där något brinner som kan lämna kolmonoxid i luften. Denna gas har varken lukt eller färg så man kan inte ana att den finns i luften om man inte vet att något kan avge kolmonoxid.

Det är faktiskt så att den vanligaste orsaken till att någon dör på grund av en eldsvåda inte är brännskador, som man kanske skulle kunna tro, utan det är kolmonoxidförgiftning. Det är alltså vid bränder man vanligast ser kolmonoxidförgiftningar. På senare år har det dock även tillkommit ytterligare en risk för att drabbas av kolmonoxidförgiftning. I en del kretsar har det blivit populärt att röka vattenpipa. Genom denna rökning kan man få i sig flera olika giftiga ämnen, men man kan också drabbas av kolmonoxidförgiftning även vid måttlig användning av vattenpipan.

Kolmonoxidförgiftning beror på att det blir en inkomplett förbränning av så kallat organiskt material. Hur svårt förgiftad man blir vid till exempel en eldsvåda beror på hur hög halten av kolmonoxid är i omgivningen, hur länge man är exponerad för denna gas, hur hög andningsfrekvens man har och hur mycket syrgas det finns i luften. Andningsfrekvensen kan bero på hur man agerar, om man till exempel måste anstränga sig för att komma ut eller för att försöka släcka elden har man en högre andningsfrekvens och får naturligtvis i sig mer kolmonoxid.

Det är bra att veta att det tar ganska lång tid för kolmonoxid att försvinna ur kroppen, så om en person har blivit förgiftad av kolmonoxid är det oftast inte tillräckligt att bara få ut personen i friska luften. Kolmonoxiden finns kvar i hemoglobinet och hindrar där syre från att upptas i blodet. Misstänker man att någon utsatts för kolmonoxidförgiftning ska man utan att tveka kontakta sjukvården.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: August 26, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments