Vad är hyperkapni?

Hyperkapni är en ovanligt hög koncentration av koldioxid i blodet, vilket kan åtföljas av hypoxi, där syrenivån i blodet är låg. Detta tillstånd uppstår som ett resultat av bristande gashantering i lungorna, vilket gör det svårt för människor att få bort koldioxid ur kroppen. Det kan förknippas med en rad medicinska problem, inklusive sömnapné, COPD och lungsjukdom. Miljömässiga faktorer som att man andas in luft med hög koncentration av koldioxid kan också ligga till grund för problemet.

När en person har hyperkapni kan man ofta se symptom som höjt blodtryck och hjärtrytm, svettningar och rodnad. Centrala nervsystemet kan bli nedtryckt, vilket kan orsaka trötthet, förvirring, yrsel och suddig syn, och trycket inuti skallen, känt som interkraniellt tryck, kommer att öka. Patienten kan också få svårt att andas och andra symptom relaterade till den underliggande orsaken kan också uppstå.

Om en patient uppvisar symptom på hyperkapni och ser ut att vara i riskzonen för detta tillstånd, kan ett blodprov tas för att testa koldioxidnivån. Behandling av patienten börjar vanligtvis med stabilisering och att hitta orsaken så att patientens blod kan renas, medan orsaken även ska hittas för att man ska kunna förhindra en återuppbyggnad av koldioxid. Detta kan kräva konstgjord andning via respirator för att ge patienten mer syre och för att kunna ge mediciner som är framtagna för att hjälpa vid nedsatt lungfunktion.

Patienter med hyperkapni kan utveckla andningsacidos, där pH-innehållet i blodet sjunker på grund av förändringar i den kemiska sammansättningen. Detta leder till en tilltagande rad av reaktioner som, bland annat, kan få koldioxidnivån i blodet att stiga. Denna kända risk vid hyperkapni är något som läkare håller noga koll på för att man ska kunna ge snabb hjälp om patienten börjar utveckla acidos.

Det kan finnas situationer där hyperkapni utvecklas under medicinsk behandling och kan räknas som biverkning. Det klassiska exemplet uppstår hos patienter som ligger i respirator. Att hålla respiratorn på hög nivå kan orsaka lungskador, vilket gör att läkaren måste ställa in inställningarna lägre för att minska riskerna för patienten, men detta kan i sin tur låta koldioxid byggas upp i blodet. Man måste hitta en gyllene medelväg mellan att skydda mot lungskador och att undvika hyperkapniskador i sådana situationer.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments