Vad är HIV-utslag?

Humant immunologiskt virus (HIV)-utslag är hudförändringar förknippade med HIV-infektion eller medicinerna som används för att behandla tillståndet. Många patienter med HIV drabbas av hudutslag någon gång under infektionens förlopp. Om tillståndet utvecklas till AIDS kan dessa utslag bli kraftigare. Hudåkommor är en orsak till oro när det gäller HIV-patienter och det är viktigt att diskutera dem med en läkare. Många behandlingsalternativ finns när det gäller HIV-utslag och de underliggande orsakerna.

En typ av HIV-utslag uppstår under det stadie som kallas serokonversion, när en person som exponerats för HIV utvecklar antikroppar mot viruset och börjar visa tecken på aktiv infektion. Detta sker vanligtvis mellan två och fyra veckor efter exponering, och kan orsaka en rad influensaliknande symptom. Vissa patienter utvecklar hudutslag, som kan vara det första varningstecknet på infektion. Andra patienter upplever inga tydliga symptom under serokonversionen, och kanske inte upptäcker några tydliga förändringar under det här sjukdomsstadiet.

Patienter med aktiv HIV kan utveckla HIV-utslag periodvis, i kombination med andra fysiska förändringar. Utslagen kan variera i storlek och utseende; vissa kan vara små fläckar, medan andra kan täcka stora delar av kroppen. En läkare kan undersöka HIV-utslag för att ta reda på mer om dem och för att avgöra om patienten behöver behandling. Mediciner som steroidkrämer kan minska symptomen och minska patientens obehag.

Personer kan också utveckla HIV-utslag som en reaktion på vissa mediciner. Särskilt när patienter byter medicin eller ändrar dosen, är det vanligt att drabbas av hudirritation. Detta bör avta när patienter vänjer sig vid medicinen. Om HIV-utslag kvarstår eller förvärras kan de dock vara ett tecken på ett underliggande problem. Hudirritation kan till exempel uppstå vid hudinfektioner, som kan vara allvarligare hos HIV-patienter eftersom deras immunförsvar inte är lika stabilt.

Det finns också risk att utveckla en mycket allvarlig HIV-komplikation som kallas läkemedelsutslag med Eosinofil och systemsymptom. Patienter med detta tillstånd utvecklar kraftiga hudutslag, en spridning av vita blodceller, med symptom över hela kroppen. Utvecklingen av detta tillstånd kan kräva sjukhusvistelse för behandling om en patient blir extremt instabil, eftersom det kan leda till kraftig lever- och njurskada.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments