Vad är en revbensfraktur?

En revbensfraktur uppstår när ett av benen som skyddar lungorna bryts av eller spricker. Dessa frakturer är ofta resultatet av trauma mot bröstet, så som bilolyckor, fall eller idrottsskador. Revbensfrakturer är ofta väldigt smärtsamma, men de är vanligtvis inte livshotande, såvida inte det brutna revbenet skadar inre vävnad eller organ.

Revbensfrakturer är vanligare hos vuxna än hos barn, och de gamla löper störst risk. Barns ben är mer flexibla än vuxnas, och det är större risk att trauma mot bröstområdet skadar inre vävnad och organ än att ett revben bryts. Barn som har ett brutet revben har ofta varit med om extremt allvarligt trauma mot bröstet, och skadar ofta hjärta, lungor och andra organ allvarligt. Gamla människor som har svaga ben till följd av benskörhet eller andra hälsotillstånd, kan däremot bryta ett revben genom att hosta riktigt hårt.

Det är viktigt att man uppsöker läkare efter trauma mot bröstet, i synnerhet om man misstänker revbensfraktur. Smärta från denna skada kan sträcka sig från lindrig till kraftig, och kan förvärras när man andas djupt. Smärta runt revbensfrakturen, när bröstbenet trycks ner, är ett annat vanligt tecken. En läkare kan utföra en grundlig undersökning, vilket brukar inkludera en röntgen av bröstområdet, för att avgöra om och vart det finns en fraktur, och för att diagnostisera skador på inre organ, blodkärl eller vävnad.

De flesta revbensfrakturer läker på egen hand på fyra till sex veckor. Patienter brukar rekommenderas att vila så mycket som möjligt under läkningsprocessen, och undvika aktiviteter som orsakar smärta eller gör det svårt att andas. Smärtlindrande läkemedel, inklusive receptbelagda mediciner, kan hjälpa till att lindra smärtan och svullnaden. Ryggmärgsbehandling kan ges i små tuber som sätts in i ryggraden för att dämpa smärtan, men detta används bara på patienter med kraftig smärta som inte lindras med hjälp av vanlig medicinering.

Att lägga is på det skadade området i 10 till 15 minuter åt gången, flera gånger per dag, kan hjälpa till att lindra svullnad och smärta. Att ta djupa andetag eller hosta en gång i timmen kan förhindra att lungorna kollapsar, och andra lungkomplikationer. Eftersom djupa andetag är så viktiga bör inte revbenspatienter tejpa eller linda bröstområdet under läkningsperioden.

Operation för att laga brutna revben används vanligtvis bara vid allvarliga frakturer som involverar flera revben eller ett totalt avbrott på benet. En kirurg kan reparera brutna revben med hjälp av kirurgiska plattor och skruvar som håller ihop benet och låter naturlig läkning ske vid svåra frakturer. Operation för att reparera organ och inre vävnad kan behövas om de skadats till följd av ett revbensbrott.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: January 6, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments