Vad är en fettlever

Fettlever är ett tillstånd som ökar i takt med att befolkningen blir mer överviktiga. När man har fettlever betyder det att man har en för stor mängd fett i levern. Om man bara har en lindrig fettlever, och alla leverprover i övrigt är normala är detta ingen farlig åkomma, men man måste inse att det är ett larm om att man lagrar för mycket fett, och att det i framtiden kan ställa till besvär om man inte försöker ändra på det.

Det är ganska vanligt att ha fettlever, och det orsakas i de allra flesta fall av övervikt och/ eller alkohol. I ett fåtal fall kan det vara orsakat av läkemedel, och det finns också några ovanliga sjukdomar som orsakar en rubbning av fettbalansen i kroppen, och som därmed kan leda till fettlever. I de flesta fall beror dock fettlever alltså på levnadsvanor, ja, man kan säga vällevnad.

Om man har fettlever är det troligt att man också har högt blodtryck, högt kolesterolvärde och diabetes, och om man ännu inte utvecklat dessa besvär kan man räkna med att de så småningom dyker upp, eftersom dessa sjukdomar går hand i hand med fettlever.

Om dessa sjukdomar följer med fettlever i de allra flesta fall finns det andra sjukdomar som man kan få om man har fettlever som inte är lika vanliga. Av okänd anledning finns det vissa patienter med fettlever som utvecklar en leverskada, och detta kallas på engelska för NASH.Om man hör till de som fått en leverskada på grund av fettlever finns också risk att man drabbas av skrumplever eller levercancer. Det finns alltså starka skäl till att försöka ändra sitt leverne. En varaktig viktnedgång är det som bäst kan minska fettet i levern, och regelbunden motion har också visat sig ha en bra effekt. Någon bra medicinsk behandling finns inte, så det är ändrade levnadsvanor man får förlita sig på.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: August 26, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments