Vad är duodenumcancer

Duodenumcancer är en cancersjukdom i tolvfingertarmen. Tolvfingertarmen är en del av tunntarmen, som i sin helhet är cirka 6 meter lång hos en vuxen människa. Cancer i tunntarmen som helhet är ovanligt, och eftersom duodenumcancer utgör en liten del av tunntarmscancerfallen är alltså dessa ytterst ovanliga. Av 27 patienter med cancer i tunntarmen var det två som hade tumörer i tolvfingertarmen.

Symptomen på duodenumcancer och andra tumörer i tunntarmen är oftast diffusa vilket gör att många upptäcks för sent. Men, om man får vård i tid är möjligheterna att bli frisk goda för de flesta typer av cancer i tunntarmen. Symptom som man alltid ska vara uppmärksam på och söka vård för är om man får blod i avföringen, snabbt tappar i vikt, eller om man är äldre och plötsligt får svåra magsmärtor man inte haft tidigare. Det finns säkert andra symptom som också kan tyda på tumör i tolvfingertarmen, men det är inte heller alltid som läkarna kopplar dessa symptom just till cancer. Många gånger upptäcks en tunntarmscancer först när man undersöks för andra sjukdomar, eller vid blödningar som uppstår under en tarmundersökning, för andra eller okända besvär. Alla dessa typer av cancer drabbar oftast äldre personer, och är som sagt mycket ovanliga. Tolvfingertarmscancer kan nog till och med betecknas som sällsynt.

När det gäller tumörer i tolvfingertarmen specifikt kan det i många fall vara omöjligt att operera. Det krävs ofta en ganska omfattande operation för att få bort tumören och förebygga spridning. Eftersom det oftast är äldre personer som får denna typ av cancer kan patientens hälsotillstånd göra det svårt att genomföra sådana radikala operationer. Men, självklart gör man en noggrann analys av tillståndet för varje patient, och läkare bedömer om operation är möjligt eller om man sätter in annan behandling för att försöka bota eller åtminstone lindra sjukdomsförloppet.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: August 26, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments