Tidiga tecken och symptom för atypisk lunginflammation

Atypisk lunginflammation är något som är mildare än andra sorters lunginflammation. Detta uppkommer när inflammationen i lungan orsakas av mykoplasma och chalmydophila. Detta drabbar oftare yngre människor i samband med neurologiska sjukdomar, anemi, myelit, hjärnhinneinflammation, utslag och encefalit. Atypisk lunginflammation orsakad av legionella som är fallet i 2-6 % av fallen för lunginformation ökar dödlighetssiffrorna. Detta brukar dock drabba lite äldre personer som röker samt personer som lider av kroniska sjukdomar och försvagat immunförsvar.

Symptomer för atypisk lunginflammation kan vara en rad olika saker som huvudvärk, feber, hosta, diarré, förvirring, frossa, apititlöshet, muskelstelhet, snabb andning och hosta. När du upplever dessa symtom ska du uppsöka läkare som helst inte ska nöja sig med en fysisk undersökning, du bör även genomföra en lungröntgen som kan upptäcka atypiska lunginflammationer. Andra undersökningar som kan göras i kombination är bronkoskopi, blododlingar, fullständig blodstatus, sputum kultur, blodprov för antikroppar mot vissa bakterier och i vissa alvariga situationer en öppen lungbiopsi.

För att behandla detta används antibiotika. Vid vanlig lunginflammation sker intaget av antibiotika via munnen. Vid atypisk lunginflammation i ett långt framskridet läge på ett sjukhus får du förmodligen antibiotika genom injektioner. Återfall finns det risk för omantibiotika använts i mindre än 2 veckor när du har atypisk lunginflammation.

Om du känner någon av de nämda symptomen ovan (framförallt om du upplever flera) är det viktigt att du kommer i kontakt med en läkare så snabbt som möjligt. Lunginflammation är en jobbig åkomma och även om det känns riktigt dåligt så brukar det lösa sig i slutändan bara du behandlar det i tid. Det finns ingen anledning att chansa med hälsofaror som lunginflammation eftersom att om det får gå för långt kan det som så mycket annat ta livet av dig. Även om du inte får en läkartid bör du inte arbeta under tiden som du väntar på en diagnos.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments