Takykardi på akuten

Takykardi är ett annat namn för hjärtrusning som innebär att pulsen når onormalt höga nivåer oavsett om det beror på något som hänt den drabbade eller om den har problemet medfött. Att snabbt utsättas för kallt vatten kan vara en av orsakerna till detta, som att gå genom isen. Som resultat kan du uppleva yrsel, bröstsmärtor och du kan svimma.

På en akutmottagning kan intagna patienter som drabbas av hjärtrusning stressa vårdarna på plats så att även deras puls rusar iväg. Hjärtrusning brukar man säga har sin gräns för puls som överstiger 100 slag i minuten. Detta gäller dock barn och vuxna över 15 år. I yngre åldrar är den övre gränsen högre då man som yngre har en högre vilopuls och deras kroppar tål ett högre antal slag i minuten. Skalan sträcker sig hela vägen till 186 slag i minuten för de som är så unga som 3-5 månader gamla.

Det bästa i denna situation är att ha klara rutiner för vad som ska göras innan det sker. När en patient först tas emot behöver man givetvis så snabbt som möjligt försöka åtgärda akuta fysiska skador för att senare kunna fastställa en diagnos. I akuta situationer är det viktigt att snabbt kunna ta korrekta beslut men hela tiden kunna revidera sina misstankar. I nästa steg bör en EKG-monitor kopplas in till patienten för att bättre kunna kontrollera läget. Därefter kan det vara läge för att göra en akut elkonvertering. Därefter bör den elektrofysiologiska mekanismen som orsakade hjärtrusningen fastställas. Efter dessa steg kan man börja behandla hjärtrusningen när man har ett informationsunderlag. Därmed kan man från början behandla patienten korrekt och effektivare undvika livsfarliga situationer och få patienten att återhämta sig bättre.

Med fasta rutiner gör det att vårdpersonalen också kan vara bättre förberedda på dessa situationer och inte bli stressade och göra potentiellt dödliga misstag.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments