Symtom och risker vid överdosering av tramadol

Tramadol som betecknas C16H25NO2 är en form av morfin. Det används när en person lider av allt från måttlig till akut och kronisk smärta. Sedan 2007 är ämnet narkotikaklassat i Sverige. Tramadol används i behandling för balnd annat Fibromyalgi, Amyotrofisk lakteralskleros, rastlösa ben och reumatoid artrit.

Tramadol är ett beroendeframkallande ämne och är därför narkotikaklassat. Farmaceutiska Specialiteter i Sverige hävdar att 1 på 8000 användare blir beroende av Tramadol både psykiskt och fysiskt. Långvarig användning kan som nämnt leda till beroende men också till en ökad tolerans av Tramadol. Överdosering av Tramadol sker oftast avsiktligt men det sker också i form av feldosering. Fall på överdosering resulterade i toxiska symptomer, dysfasi, dysartri. Två personer avled 1997-2005 till följd av en överdos av Tramadol i Sverige (0,7 % av fallen). En gemensam nämnare för de som överdoserat Tramadol var att de drabbade också hade övriga drog och alkoholmissbruk med sig. I många fall har det visat sig att de som överdoserat Tramadol kännde sig trötta och i vissa fall hamnade de till och med i ett medvetslöst tillstånd. Olika kramper är också en vanlig symtom för som överdoserat Tramadol.

I specifika fall har en person bland annat upplevt trötthet och upplevde senare kramper. Ännu senare började personen kräkas och hade miotiska pupiller (små pupiller). Ett annat mer allvarligare fall sammankopplat med alkoholintag resulterade inte bara i krampanfall utan var helt okontaktbar och under en kortare stund var personen i fråga andningslös och ingen puls registrerades. Resultatet blev att personen placerades i respirator där personen drabbades av två nya krampanfall. Respirator kunde kopplas bort efter 36 timmar.

Det farliga med Tramadol är att det vid en överdos förhindrar återupptagetav noradrenalin som är ett hormon och en signalsubstans samt serotonin som brukar kallas för lyckohormonet. Att hämma dessa ämnen kan leda till depression och den trötthet som nämnts ovan.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments