Självmord är inte enbart psykiatrins ansvar

Det brukar sägas att självmordsantalet är bland de högsta i hela världen när det gäller Sverige. Detta är lite av en myt även om de svenska siffrorna ligger relativt högt. Faktum är att Sverige ligger på 35:e plats av 108 möjliga före bland annat USA, Nya Zeeland och Frankrike. Hur som helst är självmord och självmordsförsök och annat självdestruktivt beteende fortfarande ett problem i vårat avlånga land. Turligt nog finns mycket forskning på området och många åtgärdsplaner har gjorts. Ett problem med alla dessa undersökningar och åtgärder är att de behandlar problemet med självmord som ett exklusivt medicinskt problem som psykatrin nästan exklusivt måste ta hand om.

Idag är det psykatrin som själva får se det som sitt misslyckande om ett självmord sker. Idag har samtliga psykiatriinrättelser en skyldighet att meddela om en individ som begått självmord varit i kontakt med dem inom en månad av självmordet. Detta är till dels för att se om dessa institutioner begått något fel eller helt enkelt försöka kartlägga varför självmord sker även om institutionen inte kan klandras. Detta är givetvis ett bra steg men det är som mycket annat i alla dessa utredningar en för stor fokusering på vårdinrättelsernas ansvar. Det kan leda till att de som arbetar (både vårdare och chefer) känner sig utpekade i sitt arbete och skapa en onödigt stressad situation på arbetsplatsen.

Det verkar som att psykatrin ska ta hand om alla former av självdestruktivt beteende. Det bör finnas ett större samhällsansvar. Det kan börja i familjen där man behöver visa stöd för varandra. Det kan också vara bra om arbetsplatserna och skolorna kunde bära sitt lass för att genomarbeta problemet från flera håll då psykiatrisk vård kanske är ett för uppenbart hjälpmedel mot självdestruktivitet. Det kan hjälpa en individ att få stöd indirekt för att nå en bättre situation i sitt liv utan att behöva gå till den utpekade psykologen. Även media och andra kulturinstitutioner kan hjälpa till mer för att ta sitt samhällsanssvar. Dumpainte allt på psykiatrin.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments