Reviderade blodtrycksmål i nya europeiska riktlinjer

European Scociety of Hypertension har kommit fram till nya riktlinjer (2009) för vad som är ett bra blodtrycksmål. Tidigare rekommenderades det att personer som lider av diabetes, koronarsjukdom och cerebrovaskulär sjukdom skulle uppnå ett systoliskt blodtryck på högst 130 mm Hg. Detta har nu förhöjts till 130-139 mm Hg och de anser att vidare forskning för 140-160 mm Hg systoliskt blodtryck bör inledas för att se vad detta får för konsekvenser.

I Sverige behandlas drygt 900 000 för högt blodtryck med medicin men det beräknas att hela 1,8 miljoner svenskar har för högt blodtryck. Det är alltså ett oerhört relevant ämne att prata om i Sverige och det har höjts röster om att målvärdena för blodtrycket bör höjas. Med en så stor del av befolkningen som berörs av detta är det viktigt att hela tiden uppdatera sig mot den senaste forskningen och nu har alltså European Scociety of Hypertension kommit ut med denna nya riktlinje att målvärdet för systoliskt blodtryck bör höjas till 130-139 mm Hg. Viktigt att notera är att deras analys inte är något tvång på något sätt utan det ska ses som en produktiv informationsspridning. Deras studier har dock sammanställts av experter från flera europeiska länder och har därför en ganska stor pålitlighet. Även om det är ett Pan-europeiskt sammarbete framhåller de dock att de respektive länderna inte bör följa deras rapport ord för ord utan att deras resultat kan behöva anpassas till de respektive ländernas befolkning.

Tidigare forskning sa i regel att ju lägre blodtrycket för personer med bland annat diabetes och njursjukdomar desto bättre är det. Denna syn började man att utmana för15-20 år sedan då det framkom att det kunde vara farligt att sänka det diastoliska blodtrycket men man fick aldrig fram några bindande svar då resultaten var svårtolkade. European Scociety of Hypertension har nu tagit upp debatten igen och vill bedriva ny forskning på området men då framföeallt kring det systoliska trycket.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments