Osteoporos fraktur i sakrum – smärtsamt tillstånd, lätt att missa

Osteoporos¬fraktur i sakrum drabbar framförallt äldre kvinnor. Det är något som orsakar smärta i nedreländryggen. Det är viktigt att kunna ställa diagnosen relativt snabbt då en längre period utan behandling av osteoporos¬fraktur i sakrum orsakar en kraftig nedsänkning av en persons livskvalitet.

Osteoporos¬fraktur i sakrum är ett relativt nytt fenomen när det gäller att ställaen diagnos. Det var först 1982 som denna frakturtyp beskrevs och i dagsläget beräknas mellan en och två procent av alla osteoporos¬frakturer i bäcken och kotor vara osteoporos¬fraktur i sakrum men detta är sannolikt inte en korrekt siffra då det är ett underdiagnostiserat tillstånd. Osteoporos¬fraktur i sakrum är en svår diagnos att ställa då det är ett sällsynt tillstånd och det kan uppstå på en rad ganska oväntade sätt. Ett annat problem är att den målgruppen som ofta drabbas ofta har någon form av skada i kotorna som skapar problem. Därmed brukar läkare försöka finna andra mer vanligare diagnoser. För att ställa dessa diagnoser använder läkare undersökningsmetoder som är ineffektiva när det gäller att finna just osteoporos¬fraktur i sakrum och därmed kan det ta lång tid innan det upptäcks.

Anledningen till att så få diagnoser ställs med osteoporos¬fraktur i sakrum är att många helt enkelt inte känner till tillståndet. Det finns verktyg för att snabbt och effektivt behandla osteoporos¬fraktur i sakrum och det minskar smärtorna kraftigt. Eftersom att en diagnos kan ta väldigt lång tid att komma fram till kan förloppet med osteoporos¬fraktur i sakrum få gå väldigt långt. En lång tid av osteoporos¬fraktur i sakrum gör att man får en kraftigt nedsatt livskvalitet och ställs fel diagnoser kommer man få behandlingar man troligtvis inte behöver.

Ett större medvetande bland läkare är något som man bör satsa på när det gäller osteoporos¬fraktur i sakrum. Det skulle undvara mycket smärta för många patienter och man slipper att felbehandla folk.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments