Örebro får starta läkarutbildning i höst

Sedan 2004 har Örebro universitet försökt att få en läkarutbildning till sitt universitet. Efter två misslyckade försök har alltså den tredje ansökan godkänts av Högskoleverket (HSV). Första ansökan nekades på grund av att HSV inte ansåg att Örebro Universitet hade tillräckligt med kompetenta läkare. Till andra ansökan hade flera professorer anställts men ändå ansågs den medicinska fakulteten inte vara tillräckligt stor. Som ett svar på detta kom man fram till att Örebro behövde skapa ett samarbete med en annan ort som hade en motsvarande utbildning för att skaffa sig den behörighet som krävdes. Det visade sig svårt inom de svenska gränserna då de orterna med utbildningen hellre själva såg att de själva kunde få mer platser istället för att starta en ny utbildning i Örebro. De fick istället stöd av holländska Maastricht och skotska Glasgow som kommer se till att även Örebro kommer att hålla högsta universitetsstandard vilket HSV även tycker.

Ett annat problem som fungerat som en bromskloss är det faktum att vissa ledande personer istället för att skynda på ett godkännande vill se över hur ett program av denna sort påverkar resten av landets studenter och om Örebro verkligen kan ge en jämlik utbildning i samma kaliber som de redan etablerade läkarprogrammen, något som man nu anser att Örebro Universitet kan göra. Något som talar för en utbildning i Örebro är att industrin förväntar sig en brist på läkare fram till 2025 eller eventuellt ännu längre fram. Högskoleministern talar stolt om att Sverige ökat lärarutbildningsplatser med 25 procent och nu med Örebro Universitet växer det antalet med minst 10 procent till. Något som inte talas lika högt om är att det finns en motrapport som säger att det inte alls finns för få läkare, det är så att många läkare jobbar på ”fel” ställe. Den bristen som finns är de vidareutbildade läkarna, det vill säga de så kallade bra läkarna.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments