Biverkningar av morfinplåster

Morfinplåster är ett läkemedel som man kan få vid långvarig, svår smärta. De fungerar som ett depotläkemedel, det vill säga de avger smärtstillande medel under en längre tid. På så sätt fungerar de bättre än en tablett för den som har ständig smärta.

Eftersom dessa plåster innehåller starka smärtstillande läkemedel ska de självklart användas med försiktighet, och alltid enligt doktorns ordination. Detta är särskilt viktigt eftersom personer som inte regelbundet tar receptbelagda läkemedel av opioidtyp kan drabbas av livshotande biverkningar av dessa plåster. Det är alltså absolut ingenting man ska experimentera med på egen hand, eller låna av andra.

Alla läkemedel kan ge biverkningar, men alla som använder dem behöver inte få alla biverkningar, eller några alls. När det handlar om mofinplåster finns det många olika biverkningar man riskerar att drabbas av. Några är vanliga, en del mindre vanliga och några till och med mycket sällsynta.
Likaså så finns det biverkningar som är av mindre allvarlig karaktär, medan några kan vara direkt livshotande.

Det finns några allvarliga biverkningar som det är viktigt att alla som använder dessa plåster känner till, så att man vet att man om man drabbas av någon av dessa genast ska avbryta behandlingen och kontakta sjukvården. Detta gäller om man drabbas av något som läkare kallar svår andningsdepression, det vill säga om man får svår andnöd med rosslande andning. Om man får ett fullständigt stopp i mag- och tarmkanalen med svår krampaktig smärta, gasbesvär och kräkningar måste man också genast kontakta sjukvården, och naturligtvis avbryta sin behandling.

Vanliga biverkningar av morfinplåster är att man blir dåsig, får huvudvärk, yrsel eller illamående. Kräkningar och förstoppning hör också till de allra vanligaste biverkningarna. Dessa biverkningar är mycket vanliga, och drabbar mer än en av tio patienter som använder morfinplåster. Risken att drabbas av någon av dessa besvär är alltså ganska stor.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: June 3, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments