Besvären bero på min förstorade lever

Det finns ett antal möjliga orsaker till en förstorad lever, inklusive infektioner, leversjukdom och hjärtfel. Levern är ett nyckelorgan i kroppen, inblandad i ett antal förbränningsprocesser, och en lång rad sjukdomar kan orsaka leverproblem som förstoring. I vissa fall uppvisar inte patienter med förstorad lever några symptom och kan vara ovetande om hepatomegalin, som läkarna kallar svullnad av levern. Andra patienter kan känna en ömhet i magen, lägga märke till svullnad i buken, eller uppleva trötthet i samband med en förstorad lever.

Leversjukdom är en av de vanligaste orsakerna till förstorad lever. Ett antal metaboliska lagringsproblem som berör levern kan orsaka förstoring, och det kan även cirrhos, fet lever, och levertumörer. Dessa tillstånd kan öka gradvis och symptomen kan utvecklas så långsamt att patienten anpassar sig till dem över tid, och inte lägger märke till några tydliga förändringar förknippade med leversjukdom förrän det har gått ganska långt.

Blockering av gallgångarna och blodkärlen förknippade med levern kan vara en annan orsak till förstorad lever. Blockeringar kan orsakas av ett antal medicinska problem. Patienter med hjärtsvikt och blodtrycksproblem kan också uppleva hepatomegali, eftersom deras lever på lång sikt kommer att svara på det fysiska problem som finns förknippat med den underliggande sjukdomen. Andra organ i kroppen kan också utveckla tecken på dysfunktion när sjukdomen fortskrider.

Infektioner på andra ställen i kroppen, i synnerhet när parasiter är inblandade, har också förknippats med förstorad lever hos vissa patienter. En annan möjlig orsak till förstoring är cancer i blodet, som exempelvis leukemi. Levern är kroppens filter och när människor är sjuka, kan den förstoras eftersom den kämpar för att fungera så effektivt som möjligt. Levern kan också förstoras i respons till uppbyggnaden av cystor vid tillstånd som polycystisk leversjukdom.

Medicinska bildstudier kan visa förstoring av levern, och kan även användas för att avgöra hur mycket levern har svullnat och för att se andra tecken på hälsoproblem hos patienten, så som blockeringar i blodkärlen som leder till levern. Tester som medicinsk kontraströntgen, där man med hjälp av en vätska belyser inre organ, och angiogram, där nätverket av blodkärl spåras med hjälp av en vätska, kan båda användas för att samla mer information om varför en patients lever är förstorad.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 23, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments