Bibelverser om ödmjukhet

Ödmjukhet är något som införskaffas och praktiseras när vi blir visare och klokare. Easton’s Bibelordbok från 1897 definierar ”ödmjukhet” som: en stor kristen nåd. Det är ett sinnestillstånd där vi vill behaga Gud; det försätter själen i ett tillstånd av lugn och gör oss tålmodiga under prövningar [1] Bibliskt talat, är ödmjukhet motsatsen till stolthet. Och enligt en källa är några motsatser: arrogans, egoism, pretentionism och vikt vid det egna jaget.[2] Ta en titt på dessa 20 skrifter om att vara ödmjuk.

Herren Orsaker och förväntar Ödmjukhet

Femte Mosebok 8:2-3 Och du skall komma ihåg hela vägen att Herren, din Gud, har lett dig dessa 40 år i öknen, att han kanske ödmjuka dig, testa du veta vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Och han ödmjukade dig och låta dig hunger och utfodras dig med manna, som du inte visste, inte heller dina fäder vet att han kan göra du vet att människan inte lever av bröd allena, men människan lever av varje ord som kommer från mynning Herren.

2 Krönikeboken 7:14 om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då kommer jag att höra från himlen och förlåta deras synd och bota deras land.

Psaltaren 25:9 Han leder de ödmjuka i vad som är rätt, och lär de ödmjuka sin väg.

Psaltaren 55:19 Gud skall ge öra och ödmjuka dem, han som tronar från gamla, Selah eftersom de inte förändras och inte fruktar Gud.

1 Petrus 5:05 Likaså ni som är yngre, att bli föremål för de äldste. Klä er, ni alla, med ödmjukhet mot varandra, för “Gud motsätter sig stolt men ger nåd till de ödmjuka.”

Ödmjukhet profeterade och ställt i Jesus

Sakarja 09:09 Fröjda dig storligen, du dotter Sion! Shout högt, du dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och ha frälsning är han, ödmjuk och monterad på en åsna, på en hingst, föl av en åsna.

Markus 10:45 För även Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

Filipperbrevet 2:5-8 Få denna sinne hos er, vilket är ditt i Kristus Jesus, som, trots att han var i form av Gud, inte räkna jämlikhet med Gud sak att gripas, men tömde sig själv, genom att ta formen en tjänares är född i likhet med män. Och upptäcks i mänsklig form, ödmjuk han sig genom att bli lydig ända till döden, döden på ett kors.

Exempel på ödmjukhet i andra människor i Bibeln

Genesis 18:27 (Abraham) Abraham svarade och sade: “Se, jag har åtagit sig att tala till Herren, jag som är utan stoft och aska …”

Genesis 41:16 (Joseph) Josef svarade Farao: “Det är inte i mig, Gud kommer att ge farao ett gynnsamt svar.”

Mosebok 3:11 (Mose) Men Mose sade till Gud: “Vem är jag att jag skulle gå till Farao och föra Israels barn ut ur Egypten?”

1 Kungaboken 21:29 (Ahab) “Har du sett hur Ahab har ödmjukat sig inför mig? Eftersom han har ödmjukade sig inför mig, skall jag låta inte katastrofen i hans dagar, men i hans sons dagar jag kommer att föra olycka över sitt hus “.

Lukas 1:43 (Elizabeth) Och varför är detta beviljas för mig att min Herres moder kommer till mig?

Mark 1:7 (Johannes Döparen) Och han predikade och sade: “Efter mig kommer den som är starkare än jag, bandet vars sandaler jag inte är värdig att böja mig ner och knyta upp.

2 Korinthierbrevet 10:1 (Paul) Jag, Paulus, bönfaller mig att du, genom saktmod och mildhet Kristi-jag som är ödmjuk när ansikte mot ansikte med dig, men djärv mot dig när jag är borta! –

Resultat av ödmjukhet

2 Krönikeboken 12:12 Och när han ödmjukade sig vrede Herren vände från honom, för att inte göra en fullständig förstörelse. Dessutom var villkoren bra i Juda.

Job 22:29 Ty när de ödmjukade du säger, “Det är på grund av stolthet”, men han sparar ringa.

Psaltaren 18:27 Ty du sparar ett ödmjukt folk, men de högmodiga ögon du få ner.

Psaltaren 149: 4 Ty HERREN har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning.

Ordspråksboken 11:02 När stolthet kommer, då kommer skam, men med de ödmjuka är vishet.

Beträffande artikel

Kategorier: Bibeln
Senast uppdaterad: April 16, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments