Bibelverser om medkänsla

Medkänsla är ett av de karaktärsdrag som jag ser tydligast när jag läser skriften och läser om Jesus liv på jorden. Vi kämpar för att försöka förstå hur Jesus kunde vara både 100% Gud och 100% man men vi kan identifiera oss med hans mänsklighet. Vi läser om stunder när Jesus uppenbarligen var mycket trött och sliten efter resor från plats till plats med sina lärjungar och ofta hade stora folkmassor i följe. Ändå visar han en fantastisk medkänsla för de sjuka, de förtappade och för hela världen som inspirerar mig att be och att försöka visa en ökad medkänsla för andra. Jag söker nämligen ofta min egen tröst och min egen bön. Jag vet att det är ett tillkortakommande och, istället för att hela tiden försöka visa kärlek, ger jag ofta efter för en kärlek till mig själv istället för en kärlek till andra. Du kanske också kan identifiera dig med den tanken. Vi försöker visa medkänsla som Jesus gjorde, men det är inte lätt. Läs och studera dessa ord från Gud om medkänsla.

Bibelverser om medkänsla och förlåtelse

Daniel 9:09 till Herren, vår Gud hör nåd och förlåtelse, för vi har gjort uppror mot honom

Matteus 6:14-15 Ty om ni förlåter andra deras överträdelser, skall er himmelske Fader förlåta dig också, men om du inte förlåta andra deras överträdelser, skall inte heller er Fader förlåta edra försyndelser.

Matthew 7:1-2 Döm inte, att du inte dömas. För med domen du uttalar dig kommer att bedömas, och med det mått du använder det kommer att mätas upp åt er.

Matteus 14:14 När han steg i land såg han en stor publik, och han hade medlidande med dem och botade deras sjuka.

Matteus 18:21-22 Petrus kom upp och sade till honom: “Herre, hur ofta min broder syndar mot mig, och jag förlåter honom? Så många som sju gånger? “Jesus sade till honom:” Jag säger inte till er sju gånger, men 77 gånger.

Mark 6:34 När han gick i land såg han en stor publik, och han hade medlidande med dem, för de var som får utan herde. Och han började undervisa dem många saker.

Romarbrevet 8:1 Därför finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Romarbrevet 12:20 Tvärtom, “om din fiende är hungrig, ge honom, om han är törstig, ge honom något att dricka,. På genom att göra du kommer glödande kol på hans huvud”

2 Kor 1:3-4 Välsignad är Gud och Fader vår Herre Jesus Kristus, barmhärtighetens Fader och Gud av all komfort, som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kanske kan trösta dem som är i någon lidande, med bekvämligheten som vi själva tröstas av Gud.

Kolosserbrevet 3:12-13 Sätt på då, som Guds utvalda, heliga och älskade, medkännande hjärtan, vänlighet, ödmjukhet, saktmod och tålamod, med med varandra och, om man har ett klagomål mot en annan, förlåt varandra, som Herren har förlåtit dig, så du måste också förlåta.

Titus 2:4 och så tränar de unga kvinnorna att älska sina män och barn,

James 1:27 religion som är ren och fläckfri inför Gud, Fadern, är detta: att besöka föräldralösa och änkor i deras nöd och hålla sig unstained från världen.

Verserna Om medkänsla för andra

Mosebok 16:17 Var och en skall ge som han kan, enligt välsignelse Herren, din Gud, att han har gett dig.

Sakarja 7:10 inte förtrycka inte änkan, den faderlöse, främlingen eller fattiga, och låt ingen av er fram ont mot en annan i ditt hjärta.

Matt 5:9 Saliga äro de fridsamma, ty de skall kallas Guds söner.

Matteus 7:12 Så vad du vill att andra skulle göra för dig, gör också dem, ty detta är lagen och profeterna.

Galaterbrevet 6:02 bära varandras bördor, och så uppfyller Kristi lag.

Efesierbrevet 4:32 Var snäll mot varandra, ömsint, förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.

1 Petrus 4:10 Eftersom varje har fått en gåva, använda den för att tjäna varandra, som goda förvaltare av Guds varierade nåd:

1 Petrus 3:8 Slutligen er alla, har enighet i sinnet, sympati, broderlig kärlek, ett anbud hjärta och en ödmjuk själ.

Beträffande artikel

Kategorier: Bibeln
Senast uppdaterad: April 16, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments