Bibelverser om Gud

Hur väljer du ut 21 bibelverser om Gud när hela bibeln bokstavligen är ett enda Gudsord? Sant, det är ingen enkel uppgift, men jag vill ändå dela med mig av dessa fina verser som påminner oss om hur välsignat Herrens namn är över hela världen.

Alla har ett namn. I bibeln namnger Gud människor och många gånger återspeglar namnet personens karaktär. Han ger till och med sig själv flera namn, vilka egentligen bara är en förlängning av hans egen karaktär. Ta en titt på dessa fantastiska bibelverser om Gud.

Genesis 22:14 (Jehovah-Jireh, Gud Provider) Så Abraham kallade namnet på denna plats, “Herren kommer att ge”, som det sägs i dag, “På berget av Herren skall lämnas.”

Mosebok 15:26 (Jehova-Rophe Gud som helar) … “Om du kommer flitigt lyssnar till rösten av Herren, din Gud, och gör det som är rätt i hans ögon, och lyssna till hans bud och håller alla hans stadgar kommer jag att lägga någon av de sjukdomar på dig som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare. ”

Mosebok 17:15 (Jehova-Nissi, Gud min banner, min Victor, min beskyddare) Och Mose byggde ett altare och kallade namnet på det, Herren är min banner,

Domare 06:24 (Jehova-Shalom, är Gud fred) Då byggde Gideon där ett altare åt HERREN och kallade det, Herren fred. Till denna dag den står fortfarande på Ofra, som hör till Abiezrites.

Psaltaren 23:01 (Jehova-Rohi, Herren min herde) Herren är min herde, mig skall intet fattas.

Hesekiel 48:35 (Jehova-Shammah, den evige Guden, Herren är det) Omkretsen av staden ska vara 18.000 alnar. Och namnet på staden från den tiden skall Herren är där. ”

2 Korinthierbrevet 5:21 (Jehova-Tsidkenu, Herren vår rättfärdighet) för vår skull han gjorde honom till synd som inte visste vad synd, så att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Några fantastiska Guds egenskaper:

Gud är god
Psaltaren 86:5 För dig, Herre, är god och förlåtande, rik på kärlek till alla som åkalla dig.

Gud är allestädes närvarande (överallt)
Psaltaren 139:7-12 Vart ska jag gå från din Ande? Eller var skall jag fly från din närvaro? Om jag stiga upp till himlen, är du där! Om jag gör min säng i Sheol, är du där! Om jag tar vingar på morgonen och en boning ytterst i havet, även där din hand skall leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, “Ty mörkret skall omfatta mig och ljuset om mig bli natt”, även mörkret inte mörkt för dig, natten är ljus som dagen, för mörker är så lätt med dig.

Gud är helig
Jesaja 6:2-3 Ovanför honom stod seraferna. Var och en hade sex vingar: med två täckte han sitt ansikte och med två täckte han sina fötter, och med två flög han. Och en kallade till en annan och sade: “Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet”

Gud är rättvis
Jesaja 30:18 Och HERREN väntar på att vare dig nådig, och därför han upphöjer sig att visa barmhärtighet mot dig. Ty Herren är en Gud av rättvisa, saliga äro alla de som väntar på honom.

Gud är Allvetande (allvetande)
Jesaja 48:3 “Det som en gång jag deklarerat gamla, de gick ut ur min mun, och jag meddelade dem, då jag plötsligt gjorde dem, och de kom att passera …”

Gud är Allsmäktig (Alla Kraftfull)
Matteus 28:18 Och Jesus kom och sade till dem: “har all makt i himlen och på jorden givits till mig …”

Gud är trofast
1 Kor 01:09 Gud är trofast, av vem du kallades in gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Beträffande artikel

Kategorier: Bibeln
Senast uppdaterad: April 16, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments