Bibelverser om döden

En av de svåraste sakerna att hantera är när någon vi älskar dör. Trots detta är döden en del av livet för kristna människor. Till skillnad från personer som inte tror, har de kristna ett hopp – att vår frälsare Jesus ska samla dem och ge dem evigt liv i Himlen tillsammans med Jesus och Gud Fader. Här finns några citat om döden som jag hoppas kommer att ge dig tröst.

Som han lovade, kommer han att göra

John 14:1-4 “Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud, tro också på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag ha sagt er att jag går och bereder plats för er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma igen och tar dig till mig själv att när jag är att du kan vara också. Och du vet hur
där jag går. ”

Romarbrevet 8:16-17 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn, och om barn, sedan arvingar-arvingar till Gud och medarvingar med Kristus, som vi lider med honom, för att vi också kan förhärligas med honom.

2 Kor 5:6-8 Så vi är alltid vid gott mod. Vi vet att när vi är hemma i kroppen som vi är borta från Herren, ty vi vandra i tro, utan att se. Ja, vi är vid gott mod, och vi skulle hellre vara borta från kroppen och hemma med Herren.

1 Tessalonikerbrevet 4:16-18 Ty Herren själv stiga ned från himmelen, och ett rop av kommando med rösten av en ärkeängel, och med ljudet av Guds basun. Och de döda i Kristus kommer att stiga först. Sedan vi som lever, som är kvar kommer att fångas upp tillsammans med dem i molnen för att möta Herren i luften, och så kommer vi alltid vara hos Herren. Därför uppmuntrar varandra med dessa ord.

1 Tessalonikerbrevet 5:9-11 Ty Gud har inte avsedda oss för vrede, utan för att få frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, som dog för oss så att om vi är vakna eller sover vi kan leva med honom. Därför uppmuntra varandra och bygga en annan upp, precis som du gör.

På grund av Golgata, lever vi

2 Samuel 12:23 Men nu är han död. Varför skulle jag då fasta? Kan jag ta med honom tillbaka igen? Jag ska gå till honom, men han kommer inte tillbaka till mig. “(Kung David talar om sin nyfödde son som dog)

Johannes 11:23-26 Jesus sade till henne: “Din bror kommer att stiga igen.” Marta sade till honom: “Jag vet att han kommer att stiga igen i uppståndelsen på den sista dagen.” Jesus sade till henne: “Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, om han dör, skall han ändå leva, och alla som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta? ”

1 Kor 15:54-57 När det förgängliga sätter på i oförgänglighet och det dödliga sätter på odödlighet, då skall komma att passera talesätt som står skrivet: “. Döden är uppslukad och segern” “Du död, var är din seger ? Du död, var är din udd? “Dödens udd är synden, och syndens makt är lagen. Men tack vare Gud, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.

Filipperbrevet 3:20-21 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi en Frälsare, Herren Jesus Kristus, som kommer att förvandla vår ringa kropp att bli som hans härliga kropp, med den kraft som gör att han till och med utsätta allt för sig själv.

I hans tid kommer han att göra

1 Kor 15:20-23 Men i själva verket Kristus har uppstått från de döda, förstlingen av dem som har somnat. För som en man kom döden, har av en man kommer också uppståndelsen från de döda. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst de som tillhör Kristus.

Filipperbrevet 1:23-24 Jag hårt pressade mellan de två. Min önskan är att avvika och vara med Kristus, för det är mycket bättre. Men att stanna kvar i köttet är mer nödvändigt på ditt konto.

1 Petrus 1:3-5 Välsignad vare Gud och Fader vår Herre Jesus Kristus! Enligt hans stora barmhärtighet har han fått oss att bli födda på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som är oförgängligt, obefläckad och oförgängliga, hålls i himlen för dig som genom Guds kraft håller skyddas genom tron för en frälsning redo att uppenbaras i den sista tiden.

1 Joh 3:1-2 Se vilken typ av kärlek Fadern har gett oss, att vi skulle kallas Guds barn, och så är vi. Anledningen till att världen inte känner oss är att det inte kände honom. Mina älskade, vi är Guds barn nu, och vad vi kommer att bli ännu inte verkade, men vi vet att när han verkar vi bli lika honom, ty vi skall se honom sådan han är.

Uppenbarelseboken 21:1-4 Och jag såg en ny himmel och en ny jord, för första himlen och den första jorden hade gått bort, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, redo som en brud smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: “Se, boning Gud är med människan. Han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem som sin Gud. Han skall torka alla tårar från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; får varken det finnas sorg eller gråt eller smärta längre, ty det som förr var är borta. ”

Säker i sina armar, nu och för evigt

Psaltaren 23:04 Även om jag vandrar genom dalen av skugga av död, fruktar jag intet ont,

Psaltaren 116:15 Precious i HERRENS ögon är hans frommas död.

Johannes 10:27-29 “Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de kommer aldrig att förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand. Min Fader, som har gett dem till mig, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur Faderns hand. “(Jesus talar)

Romans 8:38-39 Ty jag är säker på att varken död eller liv, varken änglar eller härskare eller saker närvarande eller saker att komma, eller befogenheter eller höjd eller djup eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Romarbrevet 14:08 Ty om vi lever, vi lever för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Alltså, om vi lever eller om vi dör, vi Herrens.

Uppenbarelseboken 14:13 Och jag hörde en röst från himlen sade: “Skriv detta:. Saliga äro de döda som dö i Herren från och med nu” “Blessed sannerligen”, säger Anden, “att de kan vila från sitt arbete, för deras gärningar följa dem! “

Beträffande artikel

Kategorier: Bibeln
Senast uppdaterad: April 16, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments