Bibelverser om att övervinna

När jag tänker på ordet motivation tänker jag på idrottsvärlden. Jag har varit ett sportfan i hela mitt liv. Motivation har ofta stor betydelse för vilket lag som vinner och vilket lag som förlorar en match. Tränare hänvisar ofta till ”motivation” när de vinner och säger likaledes att det var ”brist på motivation” när de förlorar. Motivation kan inte mätas, men var och en av oss vet exakt vad det är. Ibland kan vi motiveras att göra saker i livet och vi följer ett åtagande eller löfte. Andra gånger kan vi också känna ”brist på motivation” i våra liv. Bibeln är fylld med ord som inte bara utmanar oss, utan även ger oss motivation att övervinna problem som vi stöter på i livet. Jag har delat in dessa motiverande verser i tre kategorier nedan.

Bibelverser Övervinna Fear

Psaltaren 27:1 HERREN är mitt ljus och min frälsning, vem skulle jag frukta? HERREN är ett fäste för mitt liv, varav skall jag vara rädd?

Jesaja 54:4 “Var inte rädd, för du kommer inte att skämmas, att inte skam, för du kommer inte att skam, för du kommer att glömma skammen i din ungdom, och smälek för din änkestånd du kommer att minnas längre.

Matteus 10:28 Och inte rädda dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Snarare frukta honom som kan förgöra både själ och kropp i Gehenna.

1 Peter 3:13-14 Vem är där för att skada dig om du är ivriga för vad som är bra? Men även om du skulle lida för rättfärdighetens skull, kommer du att bli välsignad. Har ingen rädsla för dem, inte heller vara orolig,

Bibelverser övervinna frestelser

Ofta behöver vi ta reda på vad som håller oss tillbaka och sedan kan vi gå vidare.

Lukas 22:40 Och när han kom till platsen, sade han till dem: “Be att ni inte utsätts för prövning.”

1 Kor 6: 18-20 Fly från sexuell omoral. Varannan synd en människa begår är utanför kroppen, men de otuktiga synder person mot sin egen kropp. Eller vet du inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande inom dig, som du har från Gud? Du är inte dina egna, för du var köpt med ett pris.

Så förhärliga Gud i din kropp.

1 Kor 10:13 Ingen annan frestelse har gått om dig som inte är vanligt för människan. Gud är trofast, och han kommer inte låta dig frestas över er förmåga, men med frestelsen han kommer också att ge utväg, så att ni kanske kan uthärda det.

Galaterbrevet 5:16 Men jag säger, gå av Anden, och du kommer inte tillfredsställa önskningar köttet.

Hebreerbrevet 2:18 För eftersom han själv har lidit när frestad, kan han hjälpa dem som frestas.

James 1:14 Men varje person är frestad när han luras och lockas av sitt eget begär.

Jakob 4:7 Skicka er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

James 4:17 Så vem vet det rätta att göra och inte göra det, för honom är det synd.

1 Johannes 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Bibelverser Övervinna Ilska

Psaltaren 37:8 Avstå från vrede och låt vrede! Fret inte dig själv, det brukar bara ont.

Psaltaren 149:8-9 att binda deras konungar med kedjor och deras stormän med bojor av järn, för att verkställa dem domen skrivit! Detta är ära för alla hans fromma.

Prisa Herren!

Ordspråksboken 14:29 Den som är sen till vrede har stor förståelse, men den som har ett förhastat temperament upphöjer dårskap.

Ordspråksboken 17:27 Den som håller fast hans ord har kunskap, och den som har en cool ande är en man av förståelse.

Predikaren 7:09 Var inte snabb in med din ande att bli arg, för ilska loger i hjärtat av dårar.

2 Timoteus 2:23-24 har ingenting att göra med dumma, okunniga kontroverser, du vet att de föder gräl. Och Herrens tjänare inte vara grälsjuk, men snälla mot alla, kunna undervisa, tålmodigt bestående onda,

James 1:19-21 Vet detta, mina älskade bröder: låt varje person vara snabb att höra och sen att tala, sen till vrede, ty vrede människan inte producerar Guds rättfärdighet. Därför lägga undan alla orenhet och skenande ondska och ta emot med ödmjukhet den implanterade ordet, som kan rädda era själar.

Beträffande artikel

Kategorier: Bibeln
Senast uppdaterad: April 16, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments