Bibelverser för svåra tider

Livet är fullt av vändningar och ibland ställs vi inför svåra tider. Oavsett orsaken så kan vi känna oss trygga i vetskapen om att Gud alltid är trogen. Han kommer alltid hålla oss i sin hand och när vi ber kommer han att hjälpa oss genom de svåra tiderna. Om du kämpar idag, eller känner någon som befinner sig i en svår stund, så hoppas jag att dessa 21 upplyftande skrifter kommer att vara till hjälp.

Ropa till Jesus

Psaltaren 03:04 Jag ropade högt till Herren, och han svarade mig från sitt heliga berg. Selah

Psaltaren 34:17 När de rättfärdiga rop på hjälp, hör HERREN och levererar dem ur all nöd.

Psaltaren 50:15 … åkalla mig i nöden, jag skall rädda dig, och du skall prisa mig.

Ordspråksboken 3:5-6 lita på Herren av hela ditt hjärta, och gör luta inte på ditt förstånd. I alla dina vägar erkänna honom, och han kommer att göra raka dina stigar.

Jesaja 55:6 Söken HERREN, medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära

Håll huvudet högt och sjunga lovsånger

Psaltaren 42:5 Varför kasta dig ner, min själ, och varför är du i kaos inom mig? Hoppas på Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning

Psaltaren 66:17-20 Jag ropade till honom med min mun, och hög beröm var på min tunga. Om jag hade omhuldade orätt i mitt hjärta, skulle Herren inte ha lyssnat. Men verkligen Gud har lyssnat, han har skött röst min bön. Välsignad vare Gud, eftersom han inte har avvisat min bön eller tas bort hans nåd från mig!

Psaltaren 146:5-6 Välsignad är han som hjälp är Jakobs Gud, vars förhoppning är i Herren sin Gud, som har gjort himmel och jord, havet och allt som är i dem, som håller tro evigt

Apostlagärningarna 16:25 Om midnatt Paulus och Silas var bön och sjöng lovsånger till Gud, och fångarna lyssnade på dem

Efesierbrevet 3:20-21 Nu till honom som kan göra mycket mer rikligt än allt vi ber om eller tänker, efter den kraft verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer, alltid evighet. Amen.

Välsignelser och Deliverance på vägen

2 Kor 9:08 Och Gud kan göra all nåd överflöda till er, så att med alla tillräcklighet i allt hela tiden, kan du överflöd i allt gott verk.

2 Kor 1:10 Han levererade oss från en sådan dödlig fara, och han kommer att rädda oss. På honom vi har satt vårt hopp att han kommer att leverera oss igen.

Kolosserbrevet 1:13 Han har frälst oss från området av mörker och överfört oss till rike hans älskade Son

Hebreerbrevet 6:19-20 Vi har detta som en säker och orubblig själens ankare, ett hopp som går in i inre plats bakom gardinen, där Jesus har gått som en föregångare för vår räkning, har blivit en överstepräst för evigt efter Melkisedeks sätt.

James 1:12 Salig är den man som står fast i rättegången, för när han har stått han kommer att få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.

På den andra sidan av Hard Trial

James 1:2-4 Räkna allt glädje, mina bröder, när du möter prövningar av olika slag, för du vet att testning av din tro ger ståndaktighet. Och låt ståndaktighet få full effekt, så att ni kan vara perfekt och komplett, saknar ingenting.

Psaltaren 119:71-72 Det är bra för mig att jag fick lida, att jag skulle lära era stadgar. Lagen i munnen är bättre för mig än tusentals guld och silver bitar.

Psaltaren 119:75-76 Jag vet, HERRE, att dina regler är rättfärdiga, och att trofasthet du har drabbat mig. Låt din nåd komfort mig efter ditt löfte till din tjänare.

Romarna 5:2-5 Genom honom har vi också fått tillgång genom tro till den nåd som vi står, och vi glädjas åt hoppet om Guds härlighet. Inte bara det, men vi glädjas åt våra lidanden, att veta att lidandet ger uthållighet och uthållighet producerar karaktär och karaktär ger hopp och hopp inte sätta oss till skam, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom den helige Ande som har gett oss.

Romarna 8:28 Och vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt för bra, för dem som är kallade efter hans syfte.

Beträffande artikel

Kategorier: Bibeln
Senast uppdaterad: April 16, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments